Sezona 2019 / 2020

25.5.2020

BRIGÁDY

Dovolte mi jménem Spartaku Kbely poděkovat vám všem, kdo se zúčastnili našich jarních brigád. Odvedli jste obrovský kus práce a odměnou za to je společná radost, jaké máme super hřiště. Věřím, že se shodneme, že je radost si zahrát na nádherném trávníku a já osobně to všem hráčům závidím. Držme si palce ať se Spartaku daří a společně si užívejme všech úspěchů našich týmů, dobré party trenérů, rodičů a přátel klubu.

Víťa

21.5.2020

Nové tréninkové hřiště v zadní části stadionu roste.............

Po loňském hrubém úklidu plochy a navezení ornice  nastoupila firma TESKAHOR k finální úpravě  budoucího malého tréninkového hřiště.   V této fázi bude založen trávník a připraven systém zavlažování. 

Tři fotografie z  průběhu prací dávají představu, že i když plocha má interní název malé zadní hřiště,  určitě bude dobře sloužit pro tréninky  nejmladších kategorií v klubu.  A perspektivně v delším časovém horizontu.... ? To se teprve uvidí.  Možná, že tady bude možné realizovat i malou zimní UMT s osvětlením.

 J. Němec

 

11.5.2020

INFO OD:  Jan Pauly, generální sekretář FAČR
Od 11. května se opět rozvolní pravidla pro sportování na území České republiky. Aktualizovali jsme tedy pro naši členskou základnu desatero týkající se amatérského fotbalu!

Vážení členové,
Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.
Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.
 

1.5.2020

INFORMACE  -  FAČR  1.5.2020

AKTUÁLNÍ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Ačkoliv jsme se dnes dozvěděli o tom, že se od 11. května pravidla pro sportování opět rozvolní, do té doby je ještě spousta času, který můžete využít jistě jinak, než doma. Připravili jsme pro naši členskou základnu desatero k některým otázkám výkladu rozhodnutí Vlády v oblasti aktuálního nastavení možnosti sportování amatérských fotbalistů. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, zaměřuje se však na náš sport a naši členskou základnu a je tvořeno východisky z dostupných zdrojů.

Jsme si vědomi, že tento výklad neodpoví na všechny Vaše otázky ihned, bohužel ani my v této chvíli neznáme všechny odpovědi. Na druhou stranu cítíme potřebu naše členy informovat průběžně alespoň v těch oblastech, ve kterých si jisti jsme a počítáme s tím, že tento dokument budeme průběžně doplňovat v nejkratších lhůtách, ve kterých to jen bude možné.

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

Aktuálně vyčkáváme na doplňující výklad Ministerstva zdravotnictví, které přislíbil ministr Vojtěch v pátek 24/4/2020 na tiskové konferenci.


Pravidla:
1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění
2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů
5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami
8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub, tak aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit
zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později
 
Jan Pauly
generální sekretář FAČR

 

17.4.2020

Předseda klubu po dohodě s členy výboru  organizuje
na   sobotu 25.4. od 10.00 hod  B R I G Á D U  na úpravě stadionu
Budeme rádi za pomoc od členů klubu i rodičů dětí. Zároveň prosíme abyste si s sebou přinesli nářadí nebo pomůcky k práci  (běžné zahradní nářadí a podobně).
V případě dotazů kontaktujte Martina Haniaka nebo Víťu Mrkvičku - telefony viz kontakty.

J. Němec 

7.4.2020

INFORMACE  výboru Spartaku Kbely z.s. pro všechny členy (zápis č. 62 ze dne 7.4.2020
 

Zpráva FAČRu: Amatérské fotbalové soutěže v Česku od Fortuna ČFL níže, a to včetně mládežnických soutěží, byly kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončeny. Rozhodl o tom v úterý v poledne výkonný výbor Fotbalové asociace ČR.
Rozhodnutí se samozřejmě týká i všech soutěží, které řídí Pražský fotbalový svaz. „Rozhodnutí FAČR je pro nás závazné a plně se mu samozřejmě přizpůsobíme. Veškeré soutěže ročníku 2019/2020 jsou v souladu s tímto rozhodnutím ukončeny,“ potvrdil František Vitovský, sportovní ředitel soutěží Pražského fotbalového svazu.

Výkonný výbor  Spartaku  proto informuje o opatřeních v klubu pro nejbližší  období, (opatření budou podle vývoje  upřesňována):

1) Tréninky  a utkání všech mužstev jsou až  do odvolání přerušeny.
    Jakmile to opatření vlády umožní, budou tréninky obnoveny. Předběžně  budeme     počítat s obnovou tréninků a s přátelskými zápasy nejpozději od začátku června,     aby došlo alespoň  k organizační konzolidaci před další sezónou.

 

2) Zájezd na turnaj ISAR CUP  ve dnech 20.5.-31.5. pro přípravky.
    S největší pravděpodobností bude  zrušen,  protože m.j. nelze ještě ani v době     plánovaného termínu předpokládat uvolnění cest do zahraničí. Pořadatel dá     konečné stanovisko do 1.5. 2020

 

3) Rezervace pro plánovaná letní soustředění  mužstev  přípravek, společného mužstva SŽ, a mužstva MD zatím nejsou zrušeny. Tento bod bude dále   zpřesňován, m.j. i s ohledem na klubem již zaplacené zálohy   a na stornopoplatky ve smlouvách.
 

4) V rámci vzniklé pauzy  budou v dubnu pokračovat práce na údržbě a vylepšování stadionu ve Kbelích.
 

5) Výbor bude až do odvolání  jednat jako dosud elektronickou cestou.  Informace pro vedoucí mužstev  budou zasílány elektronicky, informace členům klubu budou především na webu.

Zapsal: J. Němec
 

15.3.2020

Pokračování

Nouzový stav ve státě  - utkání i tréninky všech mužstev jsou od 13.3. až do odvolání zrušeny. Sledujte dále web.

12.3.2020

Nouzový stav ve státě  - utkání i tréninky všech mužstev jsou od 13.3. zrušeny.

Předpokládáme, že po 15.3.2020  budeme moci dát všem hráčům další informace  -  zejména o případných možnostech alespoň omezených tréninků po dobu platnosti nouzového stavu. Sledujte web.

J. Němec

10.3.2020

PLES MLÁDEŽE 13.3.2020 NEBUDE, TRÉNINKY A TURNAJE PŘÍPRAVEK SE

RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ

Vážení fotbaloví přátelé a rodiče fotbalistů,

z důvodu nového nařízení vlády ČR o zákazu akcí nad 100 osob se pro tuto chvíli ruší ples. Uskuteční se v náhradním termínu, o

kterém vás budeme včas informovat.

Zároveň se do odvolání ruší tréninky všech přípravek  a účast na halových turnajích.

Tréninky a utkání dorostu (a žáků společných mužstev se Satalicemi) - zatím bez odvolání. Bude ale teprve posouzeno v kontextu 

s dalšími nařízeními FAČR a PFS a tato informace bude upřesněna.

Děkujeme za pochopení. Za výbor Spartaku:

M. Petráňová

J. Němec

7.2.2020

Aby vás to nepřekvapilo, co se děje, uvádíme dále sdělení FAČR všem členům  (viz též  https://clenstvi.fotbal.cz/)
 

Vážení členové Fotbalové asociace České republiky,

adresujeme k Vám žádost o doplnění Vašich e-mailových adres. Slibujeme si od výše zmíněného především další usnadnění

a zefektivnění vzájemné komunikace, která by měla odpovídat běžným standardům 21. století. 

Asociace rozhodně nehodlá kluby ani nikoho ze svých členů zatěžovat zbytečnými byrokratickými úkony, celá věc všem zabere pouze chvíli a několik kliknutí myší. Poté, co pověřený klubový administrátor v Informačním systému vyplní e-mailové adresy členů “svého” klubu, přijde vzápětí do Vašich e-mailových schránek formulář, kde pouze potvrdíte správnost dodaných údajů. Pokud jde o osoby mladší 18 let, jež nedisponují e-mailovými adresami, kontaktujeme tímto způsobem jejich zákonné zástupce. 

Na těchto webových stránkách najdete také přehledný návod, jak tyto jednoduché kroky velmi rychle a bez průtahů zvládnout. Vše se samozřejmě uskuteční v souladu s ochranou osobních údajů. 

Ujišťujeme zároveň, že dodáním Vašich e-mailových adres nebudete vystaveni povinnosti odběru reklamních či marketingových sdělení, pokud si takovou možnost sami nebudete přát. Je tak pouze na Vás, zda se zapojíte do různých soutěží o fotbalové suvenýry či vstupenky na utkání české fotbalové reprezentace. 

Pevně věříme, že si vyjdeme vstříc. Možnost ještě lépe a rychleji komunikovat elektronickou formou s Vámi všemi napřímo je pro nás velkou výzvou! 

Předem děkujeme za spolupráci.

 

S upřesňováním e-mailových adres v seznamu členů na IS.FAČR jsme již začali, neměla by vás tedy překvapit  žádost  o potvrzení její správnosti ve vaší schránce.

Termín dokončení akce je sice až 15.3.2020, ale je to dost pracné a nejde to udělat najednou.  Obrátili jsme  se také na vedoucí mužstev  s žádostí o doplnění některých zatím prázdných (nebo špatných) adres.

J. Němec

23.1.2020

Příprava na jarní část sezóny se ve všech mužstvech postupně rozbíhá.

- mužstva přípravek  v tělocvičnách  - viz rozpis

- mužstva žáků a dorostu na UMT v Satalicích

- mužstva mužů  od 21.1.2020 též na UMT v Satalicích.

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

17.12.2019

MIKULÁŠ

6.12.2019 proběhla tradiční mikulášská nadílka pro malé fotbalisty. Máme moc hodné děti, protože si do pekla nikdo výlet dělat nemusel ;-)

Kluky a holky z předpřípravky a mladší přípravky vystrašil čert a pochválil Mikuláš s andílkem v tělocvičně ZŠ Kbely a starší přípravka si mikulášsky potrénovala na hřišti Spartaku.

Za ovoce k mikulášským balíčkům děkujeme Zastávce u Srubu a za milé zpestření v podobě slevových karet na sortiment Nike Top4Football.

17.11.2019

Výsledky týdne č. 46

17.11.2019            
Týden č. 46 Datum Domácí Hosté Výsledek Poločas  
Mužstvo            
MP H3I        
MP H3J      
SP G3I            
SP G3L            
MŽ SAT            
SŽ (S+K)            
MD            
SD 16.11.2019 AFK Podolí Kbely 1:4 0:2  
Muži B 17.11.2019 ČAFC C Kbely B            2:2 1:0  
Muži A 16.11.2019       JM Chodov Kbely A 3:3 1:3  

 

12.11.2019

Výsledky týdne č. 45

9.11.2019            
Týden č. 45 Datum Domácí Hosté Výsledek Poločas  
Mužstvo            
MP H3I        
MP H3J      
SP G3I            
SP G3L            
MŽ SAT            
SŽ (S+K)            
MD            
SD 9.11.2019 Kbely ČAFC 10 - 0 5 – 0  
Muži B 9.11.2019 Kbely B FC Prosex          4 – 2 1 - 1  
Muži A 10.11.2019       Kbely A Kyje B 2 – 1 1 – 1  

 

3.11.2019

Výsledky týdne č. 44

3.11.2019            
Týden č. 44 Datum Domácí Hosté Výsledek Poločas  
Mužstvo            
MP H3I 2.11.2019 Libuš Kbely 25 – 2 12 – 0  
MP H3J 3.11.2019 Královice Kbely 11 – 4 5 – 3  
SP G3I volný los          
SP G3L 2.11.2019 Vinoř Kbely 3 - 26 2 – 11  
MŽ SAT

2.11.2019

Cholupice Satalice        1 - 8 1 – 4  
SŽ (S+K) 2.11.2019 Optimum Sport Satalice/K 0 – 5 0 – 2  
MD 3.11.2019 DFC Prag Kbely 0 - 2 0 - 0  
SD 2.11.2019 TJ Praga Kbely 1 - 1 1 – 0  
Muži B 2.11.2019 Suchdol B Kbely B          0 – 5 0 – 5  
Muži A 2.11.2019 SK Újezd P4 Kbely A 2 – 3 2 – 3  

 

28.10.2019

Výsledky týdne č. 43

28.10.2019            
Týden č. 43 Datum Domácí Hosté Výsledek Poločas  
Mužstvo            
MP H3I 23.10.2019 Kbely JM Chodov 4 – 36 2 – 17  
MP H3J 26.10.2019 Kbely Újezd P4 9 – 31 3 – 15  
SP G3I 26.10.2019 Kbely Viktorka 7– 15 5 – 6  
SP G3L 23.10.2019 Kbely Hamr 8 - 20 1– 9  
MŽ SAT odloženo Satalice Modřany         X - X X – X  
SŽ (S+K) 25.10.2019 S+K JM Chodov 0 – 11 0 – 6  
MD  jen PZ 23.10.2019 Kbely Zeleneč 5 - 6 1 - 3 PZ
SD 26.10.2019 Kbely Junior 5 - 3 1 – 2  
Muži B 26.10.2019 Kbely B Nebušice B          3 – 1 2 – 0  
Muži A 28.10.2019 Kbely A Junior 7 – 1 2 – 0  

 

20.10.2019

Výsledky týdne č. 42

         
Týden č. 42 Datum Domácí Hosté Výsledek Poločas
Mužstvo          
MP H3I 19.10.2019 Viktorka Kbely 19 – 8 9 – 4
MP H3J 19.10.2019 Lipence Kbely 12 – 13 5 – 7
SP G3I 19.10.2019 Junior Kbely 0 – 23 0 – 15
SP G3L 16.10.2019 Avia Kbely 10 – 10 4 – 5
MŽ SAT 20.10.2019 Kralovice Satalice 5 - 5 2 – 2
SŽ (S+K) 20.10.2019 Satalice FC JM – D 12 - 1 4 – 0
MD 20.10.2019 Kbely FA Praha 3 - 3 3 – 1
SD 19.10.2019 Bohnice Kbely 1 – 7 1 – 2
Muži B 20.10.2019 Kbely B Cholupice B 2 - 3 1 – 1
Muži A 19.10.2019 Ďáblice B Kbely A 2 – 3 2 – 1

 

13.10.2019

Výsledky týdne č. 41

Týden č.41 Datum Domácí Hosté Výsledek Poločas
Mužstvo          
MP H3I 12.10.2019 Kbely FA Praha 39 - 0 8 – 0
MP H3J 12.10.2019 Kbely ELF Akademie 10 – 10 5 – 2
SP G3I 11.10.2019 Kbely Chabry 22 – 3 8 – 0
SP G3L 09.10.2019 Kbely Uhelné sklady 5 – 10 3 – 6
MŽ (Satalice) 12.10.2019 TJ Satalice AFK Podolí 3 – 5 1 - 3
SŽ (S+K) 13.10.2019 Sk Újezd P4 Satalice (S+K) 10 – 1 6 - 0
MD 13.10.2019 Slivenec Kbely 1 – 5 1 – 2
SD 12.10.2019 Kbely SK Ďáblice 5 – 1 4 – 1
Muži B 13.10.2019 Lysolaje Kbely B 2 – 1 0 – 0
Muži A 13.10.2019 Kbely A ČAFC B 1 – 2 0 – 1

 

6.10.2019

Výsledky týdne

 

Týden č.40 Datum Domácí Hosté Výsledek Poločas
Mužstvo          
MP H3I 5.10.2019 Podolí Kbely 18 - 14 11 – 5
MP H3J 6.10.2019 Lochkov Kbely 10 - 8 5 – 4
SP G3I 02.10.2019 Kbely Meteor 14 – 11 7 – 4
SP G3L 04.10.2019 Kbely Košíře 12 – 8 4 – 4
MŽ (Satalice) 05.10.2019 Libuš Satalice 2 – 1 1 - 1
SŽ (S+K) 05.10.2019 Satalice Xaverov 4 – 6 1 - 5
MD 06.10.2019 Kbely Běchovice 3 – 2 0 – 2
SD 05.10.2019 Kbely Hostivař 1 – 1 0 – 0
Muži B 06.10.2019 Kbely B Libuš B 4 – 4 1 – 2
Muži A 05.10.2019 Kbely Klánovice 3 – 3 1 – 1

 

29.9.2019

Výsledky týdne

39.týden Datum Domácí Hosté Výsledek Poločas
Mužstvo          
MP H3I 25.9.2019 Kbely Sparta D. 23 – 7 14 – 2
MP H3J 28.9.2019 Kbely SC Radotín 20 – 7 11 – 5
SP G3I 26.09.2019 Cholupice Kbely 22 – 4 14 – 2
SP G3L 28.09.2019 TJ Spoje Kbely 16 – 8 9 – 4
MŽ (Satalice) 29.09.2019 Satalice FK Dukla JM 1 – 5 1 – 2
SŽ (S+K) 29.09.2019 Klánovice Satalice 8 – 0 3 - 0
MD 29.09.2019 Radotín Kbely 4 – 1 1 – 0
SD 29.09.2019 Loko Vlt. Kbely 4 – 1 1 – 0
Muži B 28.09.2019 Bílá Hora B Kbely B 2 – 3 1 – 2
Muži A 29.09.2019 Kbely A Union Straš. 4 – 2 2 – 1

 

22.9.2019

Výsledky týdne

Týden 38 Datum Domácí Hosté Výsledek Poločas
Mužstvo          
MP H3I 21.9.2019 Kbely Klánovice 4 – 22 3 – 12
MP H3J 21.9.2019 Cholupice Kbely 25 – 4 14 – 1
SP G3I 20.09.2019 Kbely Újezd n/L 16 – 5 10 – 3
SP G3L 16.09.2019 Kbely ABC Braník 32 – 0 16 - 0
MŽ (Satalice) 22.09.2019 Loko Vltavín Satalice 9 - 1 5 - 0
SŽ (S+K) 21.09.2019 Satalice Kyje 4 – 2 2 - 0
MD 22.09.2019 Kbely Dolní Chabry 4 - 2 2 - 1
SD 21.09.2019 Kbely Kolovraty 0 – 1 0 – 1
Muži B 21.09.2019 Kbely B Řepy B 3 – 2 1 – 1
Muži A 22.09.2019 Třeboradice B Kbely A 2 - 3 1 - 2

 

NÁBOR

27.7.2019

BRIGÁDA NA HŘIŠTI  - PÁTEK 2.8.2019 od 17,30  hodin

Před  prvním utkáním  nové sezóny je potřeba dokončit přípravu stadionu. 

Trávník je v pořádku,  ovšem okolí - hlavně stupně  tribun,  potřebují generální úklid. 

Žádáme všechny členy klubu, (kteří momentálně  nejsou někde mimo Prahu),  především  dospělé a dorostence  obou mužstev, aby 

přišli  a  pomohli uvést  stadion do provozuschopného stavu.

Práce bude organizovat spávce Václav Švarc  

Pokud někdo nemůže už od 17,30 hodin,  vhod přijde pomoc i s  pozdějším příchodem.

Za výbor klubu J. Němec

 

6.7.2019

Sezóna 2018-2019 skončila, za dveřmi je start do sezóny 2019-2020

Základní rozlosování  soutěží pro všech 8 mužstev Kbel (+ 2 společná mužstva žáků se Satalicemi) již proběhlo.

Nejvýše postoupil kbelský starší dorost  -  bude hrát Přebor Prahy

Nyní se připravují termíny jednotlivých kol.  U domácích termínů máme předběžně jasno, budou upřesňovány jen v případě některých

kolizí  s termíny soupeřů.

A jak začínáme:

Muži A - již 11.8.2019 - hrají doma - soupeř Čechie Dubeč

Muži B - již 24.8.2019 -  hrají doma - soupeř FC Zlíchov

SD      - již  24.8.2019 - hrají doma - soupeř FC Háje Jižní město

MD     - začínají až po soustředění 8.9.2019  - hrají doma - soupeř FC Xaverov

SŽ (SM Satalice+Kbely) - začínají až po soustředění  7.9.2019 - hrají doma v Satalicích-soupeř Union  Žižkov

MŽ (Satalice)  -  7.-8.9. 2019 - hrají venku v Hostivaři

A všechny 4 přípravky (2x SP, 2x MP - budou opět rozlišeny  názvem své soutěže)  zahajují soutěže o víkendu 6.9., 7.9., 8.9.2019

Podrobné rozpisy termínů pro celý podzim budou  uvedeny  v sekcích jednotlivých mužstev  postupně v

návaznosti na   rozpis termínů potvrzený PFS.

Užívejte prázdniny a dovolené a  nashledanou v srpnu na prvních trénincích (jejich termíny budou vyhlášeny samostatně

pro jednotlivá mužstva).

J. Němec

 

27.6.2019

DOKOPNÁ II

V pondělí 24.6. se uskutečnila v náhradním termínu Dokopná přípravkových oddílů. Tentokrát bylo počasí naprosto ideální.
A tak se kluci a holky dočkali zaslouženého závěrečného tréninku v  sezoně 2018/2019.

Program byl vskutku nabitý a po celé odpoledne ho svým slovem provázel trenér Honza Říha.

Na hřištích postupně probíhaly jednotlivé zápasy. Nejprve naše nejmenší předpřípravky sehrály dlouho očekávaný zápas proti maminkám. Jako správný kouč maminek se objevil u postranní čáry trenér Michal Nebeský.
Na utkání byla donesena nosítka i zdravotní kufr. Naštěstí nebylo potřeba žádného ošetření a hra maminek byla korunována výhrou.

Následoval zápas ročníku 2011 proti tatínkům. Paralelně se všemi zápasy probíhaly kvalifikační střelby břevínek na zadní části hřiště, které měl ve své kompetenci trenér Míra Schmid.

Vzájemné dramatické utkání sehrály ročníky Starších a Mladších přípravek. Velké množství přihlížejících rodičů, trenérů a sourozenců vidělo remízovou fotbalovou bitvu, kterou musely rozhodnout až penalty ve prospěch SP.

Ti co měli svá utkání odehrána měli možnost namalovat obrázek na téma Můj největší fotbalový zážitek, či si vlastnoručně vyrobit placku se svým návrhem a to díky pomoci skupině maminek v čele s Martinou Petráňovou.

O doplňování energie všech přítomných se staralo duo trenérů Martin Kazda a Vašek Petráň, kteří grilovali maso. Kdo měl chuť tak si v krásném slunečném odpoledni mohl dát ovoce, které nachystaly maminky a všem přišla k chuti Pima zmrzlina od našeho dlouholetého sponzora.

Závěrečný zápas trenérů proti třem skupinám z řad našich přípravek přinesl i poslední gól sezony. Šťastným střelcem vítězné penalty byl Vítek Arabasz, který překonal v brance dalšího Vítka, tentokrát trenéra Mrkvičku.

A to už  následovala společné fotka všech účastníků závěrečné dokopné s mohutným pokřikem Kbelská Dráčata........

Ještě vám dlužím vítěze v soutěži břevínek. Tímto se stal překvapivě, ale zcela zaslouženě, zástupce z ročníku předpřípravek Adámek Nebeský, který ze tří pokusů dvakrát nezaváhal a i ta třetí střela byla velice blízko.

To už se u moderátoreského pultu svého náčiní chopil DJ Kumbál a dotvářel svou Oldies diskotékou nezapomenutelnou atmosféru. Jako již tadičně byla dokopné ukončena konfetovým ohňostrojem a mě již nezbývá než všem moc poděkovat za úspěšnou fotbalovou sezonu a popřát všem krásné prázdniny, spoustu zábavy a v září opět na viděnou na zeleném pažitu.

V. Mrkvička

Reportážní foto od Petra Váni (výběr) -  celé album  P. Váni viz odkaz na konci.
 

A kdo chce vidět ještě více fotek z dokopné, může si otevřít tento odkaz od Petra Váni:

http://petrvana.cz/index.php?album=spartakkbely/20190624-dokopna

 

  

Konečné tabulky soutěží ročníku 2018-2019

 
Soutěž A3B 1.B třída, skupina B - Spartak Kbely A
 
1.
 Tělovýchovná jednota Spoje Praha
30
24
3
3
25
0
130:40
+90
75
2.
 Sokol Dolní Počernice z.s.
30
22
5
3
39
0
84:45
+39
71
3.
 Fotbalový klub Újezd nad Lesy B
30
17
7
6
48
0
82:36
+46
58
4.
 Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA, z.s.
30
16
2
12
70
4
63:72
-9
50
5.
 ČAFC Praha z.s. B
30
13
9
8
52
0
72:52
+20
48
6.
 Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s.
30
14
3
13
57
1
63:65
-2
45
7.
 PARTISAN PRAGUE F.C.
30
12
7
11
66
9
72:60
+12
43
8.
 Spartak Kbely z.s.
30
11
7
12
32
2
97:74
+23
40
9.
 SK Třeboradice z.s. B
30
11
6
13
51
3
53:61
-8
39
10.
 FC Háje Jižní Město, z.s. B
30
11
2
17
26
3
62:97
-35
35
11.
 FK Klánovice, z.s.
30
10
4
16
36
1
66:75
-9
34
12.
 SK Hostivař B
30
8
9
13
39
2
42:68
-26
33
13.
 SK Ďáblice z.s. B
30
8
6
16
54
4
60:81
-21
30
14.
 Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE
30
8
5
17
60
4
63:95
-32
29
15.
 Sportovní klub Union Vršovice, z.s. B
30
8
2
20
35
2
51:89
-38
26
16.
 TJ ČZU Praha z.s.
30
6
5
19
36
0
39:89
-50
23
 
 
Soutěž A5A 3. třída, skupina A - Spartak Kbely B
 
1.
 Sportovní klub Dolní Chabry B
24
22
0
2
19
0
145:25
+120
66
2.
 Tělovýchovná jednota TOČNÁ
24
21
1
2
14
1
106:20
+86
64
3.
 Prague Raptors Football Club, z. s.
24
15
4
5
22
0
144:33
+111
49
4.
 Sportovní klub Čechie Smíchov B
24
14
4
6
26
1
96:47
+49
46
5.
 ST FJFI ČVUT Tralalalala
24
13
2
9
9
1
91:51
+40
41
6.
 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. B 
24
11
5
8
33
0
88:68
+20
38
7.
 Spartak Kbely z.s. B
24
11
2
11
17
0
72:84
-12
35
8.
 Tělovýchovná jednota Spoje Praha C
24
10
2
12
18
1
74:74
0
32
9.
 TJ Sokol Lysolaje, z.s.
24
7
2
15
32
1
51:92
-41
23
10
 Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL B
24
7
0
17
16
2
40:137
-97
21
11
 SK ADVOKÁT PRAHA o.s.
24
5
0
19
12
0
49:131
-82
15
12
 Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora B
24
3
5
16
17
2
34:104
-70
14
13
 Football Club Prosex, z.s.
24
3
1
20
4
0
33:157
-124
0
 
 
  
Soutěž C2A 1. třída SD – starší dorost Spartaku Kbely
 
1.
 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN
22
22
0
0
10
0
129:15
+114
66
2.
 FC Háje Jižní Město, z.s.
22
17
2
3
11
0
138:32
+106
53
3.
 Spartak Kbely z.s.
22
15
2
5
15
0
77:53
+24
47
4.
 Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA, z.s.
22
14
3
5
14
0
94:62
+32
45
5.
 SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.
22
11
1
10
24
3
70:58
+12
34
6.
 SK Aritma Praha, z.s. B
22
8
3
11
9
0
68:76
-8
27
7.
 Sportovní klub Dolní Chabry
22
8
1
13
6
2
47:68
-21
25
8.
 A.F.K. Olympia Šeberov
22
8
1
13
18
0
72:97
-25
25
9.
 FK Union Strašnice z.s.
22
8
0
14
22
0
44:81
-37
24
10.
 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s.
22
7
2
13
16
1
56:93
-37
23
11.
 Spartak Hrdlořezy, z.s.
22
5
1
16
18
1
41:84
-43
16
12.
 FK Řeporyje, z.s.
22
1
0
21
30
2
34:151
-117
3
 
Soutěž D2A  1. třída MD – mladší dorost Spartaku Kbely
 
1.
 Fotbalová Akademie Alexe Zbura s.r.o.
22
18
3
1
6
0
83:25
+58
57
2.
 Sportovní klub Dolní Chabry
22
16
3
3
12
1
76:27
+49
51
3.
 Fotbalový klub Újezd nad Lesy
22
14
2
6
10
0
64:38
+26
44
4.
 Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice
22
10
4
8
5
0
60:53
+7
34
5.
 Spartak Hrdlořezy, z.s.
22
9
4
9
17
0
74:54
+20
31
6.
 SK Čechie Uhříněves, z.s.
22
9
4
9
9
0
54:57
-3
31
7.
 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s.
22
9
4
9
18
0
47:51
-4
31
8.
 Fotbalová akademie Praha
22
9
3
10
19
1
50:66
-16
30
9.
 Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA, z.s.
22
8
3
11
25
1
63:62
+1
27
10.
 TJ Sokol Řepy, z.s.
22
6
3
13
18
0
39:56
-17
21
11.
 ČAFC Praha z.s.
22
5
2
15
20
0
39:88
-49
17
12.
 Spartak Kbely z.s.
22
1
1
20
10
0
28:100
-72
4
 
Soutěž F3E 2. třída MŽ skupina E  - mladší žáci SK Satalice (+ Kb)
 
1.
 FC Háje Jižní Město, z.s. D
18
13
2
3
0
0
132:51
+81
41
2.
 SK Hostivař
18
12
3
3
0
0
141:51
+90
39
3.
 FC TEMPO PRAHA, z.s. D
18
12
0
6
0
0
113:83
+30
36
4.
 TJ Sokol Královice, z.s.
18
10
3
5
0
0
92:63
+29
33
5.
 FK Dukla Jižní Město z.s.
18
9
4
5
0
0
99:76
+23
31
6.
 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s.
18
8
1
9
1
0
95:93
+2
25
7.
 TJ Sokol Cholupice
17
7
2
8
0
0
99:87
+12
23
8.
 FK Loko Vltavín, z.s.
18
5
1
12
0
0
53:100
-47
16
9.
 Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice
18
4
2
12
0
0
56:103
-47
14
10.
 Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14
17
0
0
17
0
0
44:217
-173
0

Komentář: 

Umístění  obou mužstev mužů ve středu tabulky odpovídá  je jich nevyrovnané výkonnosti a v závěru jarní části sezóny i  problémům s počtem zdravých hráčů. Nejlepšího umístění ze všech mužstev klubu  dosáhlo mužstvo staršího dorostu, u kterého lze předpokládat postup do vyšší soutěže (rozpis 2019-2020 zatím nebyl v době psaní komentáře k dispozici). Mužstvo mladšího dorostu hrálo většinu utkání bez hráčů ročníku 2002 (startovali především v mužstvu SD)  a zejména v závěru jarní části soutěže  hrálo zcela vyrovnaná utkání i se soupeři z předních míst tabulky. I toto mužstvo se potýkalo s dostatkem hráčů pro každé utkání a většinu z nich bohužel odehrálo s jediným střídačem. Do příští sezóny však vstoupí mužstvo  jako sehraný tým, který s věkově shodnými týmy bude mít šanci dosáhnout podstatně lepších výsledků.  Mužstvo mladších žáků Satalic (+ Kb) se v jarní části soutěže rovněž podstatně zlepšilo, na lepší celkový výsledek však již nedosáhlo. Mužstvo bude v příští sezóně tvořit základ nově ustaveného sdruženého mužstva  SŽ Satalice+Kbely  s převahou hráčů ročníku 2006, čili bude v podobné situaci  v jaké se pohybovalo letos mužstvo mlašího dorostu (především jen hráči  mladšího ročníku ze dvou  možných) a nedají se od něho čekat zázraky. Ovšem  srpnové soustředění  a následný poctivý  a soustavný trénink  3 x týdně určitě  přinese posílení týmového ducha a také potřebná vítězství.

U mužstev přípravek nejsou k dispozici tabulky,  protože v těchto kategoriích skutečně nejsou důležité body z utkání, ale rozvoj individuální i týmové hry za účasti všech hráčů mužstva. Přesto je možné stručně hodnotit, jak si mužstva v soutěžích vedla. Starší přípravka sehrála 22 utkání, z toho 9 vítězných a 2 remízy. Mladší přípravka H3H sehrála 23 utkání, z toho dokonce 15 x zvítězila. Druhá mladší přípravka H3J sehrála 22 utkání a podobně jako SP zvítězila 9 x.

Dobře si také vedla předpřípravka v turnaji Ministar. Zatímco na podzim  se umísťovala většinou až na 4-5. místě  jednotlivých turnajů, na jaře vykázala podstatné zlepšení a  končila na 1. a v nejhorším na 3. místě turnaje a postoupila do finálové skupiny

J.Němec

12.6.2019 (aktualizováno 20.6.2019)

DOKOPNÁ - NÁHRADNÍ TERMÍN STANOVEN NA PONDĚLÍ 24.6.2019

19.6.2019

Dokopná na 2 x. 

Veškeré přípravy každoroční akce uzavírající sezónu zhatilo  tentokrát počasí.  Velká bouřka nedlouho před plánovaným začátkem a špatná operativní předpověď počasí vedla pořadatele k rozhodnutí akci pro mužstva přípravek  a mladších žáků  odložit na pondělí 24.6.2019 opět od 17:00 hodin.

Vytrvalci z mužstev dorostu a trenéři se nakonec potom, co se počasí konečně kolem 18 hodiny úplně umoudřilo, vzájemného utkání kombinovaných mužstev dočkali.  Při utkání bylo na co se dívat,  a někteří borci z řad dorostenců předváděli i to, co jsme od nich čekali při soutěžních utkáních, rychlé rozehrávky  i pohotové střely bez velké přípravy. Možná, že to bylo i tím, že jim totéž předváděli trenéři v praxi.  Doufáme, že stejně úspěšně proběhnou  (bohužel odložená) utkání přípravek s rodiči, trenéry a příznivci v pondělí 24.6.2019 a po nich se všichni společně pobaví a občerství při hudbě trenéra Kumbála.

Dále uvádíme několik málo fotek z vzájemného utkání kombinovaných týmů a pozápasovou fotku části trénérů mládeže s dorosteneckými nadějemi klubu z 19.6.2019.

J.Němec

29.5.2019

MINISTAR KBELY

V neděli 26.5.2019 jsme organizovali turnaj předpřípravek - MINISTAR.

Krátké zhodnocení trenéra Míry a fotky si můžete prohlédnout v sekci Předpřípravky - odkaz ZDE

22.3.2019

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ (VÝROČNÍ SCHŮZE)

Předseda klubu Spartak Kbely z.s. v souladu se stanovami svolává SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ (VÝROČNÍ SCHŮZI) SPOLKU,
které se bude konat v  úterý 23. dubna 2019 od 19,30 hodin v budově na hřišti, Železnobrodská  961/4a, Praha 9 - Kbely .
 

17.3.2019

FOTBALOVÝ PLES PŘÍPRAVEK - FOTOGRAFIE

Galerii zobrazíte kliknutím na obrázek:

4.3.2019

FOTBALOVÝ PLES PŘÍPRAVEK

24.12.2018

FOTBÁLEK 24.12.2018

8.12.2018

MIKULÁŠSKÁ 2018

V pondělí 3.12.2018 proběhla tradiční mikulášská nadílka přípravek, při které Mikuláš obdaroval 85 dětí.

Předpřípravka a kluci ročníku 2011 byli v první skupině:

V druhé pak děti  ročníku 2010 a starší přípravka

 

 

30.11.2018

Podzimní sezóna je u konce a  všechna mužstva přechází k zimnímu režimu tréninků i přípravných utkání.

V této souvislosti výkonný výbor děkuje všem  trenérům, vedoucím mužstev, rodičům hráčů mládeže,  fanouškům a všem příznivcům  za aktivní účast a podporu klubu.

Zároveň jim  a všem hráčům klubu  přejeme pěkné Vánoce a hodně zdraví, pracovních a  sportovních úspěchů v Novém roce.

Výkonný výbor Spartaku Kbely

 

18.11.2018

Skončily podzimní soutěže všech mužstev

Na tabulky  postavení mužstev  a statistiky se můžete podívat na webu PFS - http://www.fotbalpraha.cz

Přehled  podzimních výsledků:

Muži A - A3B 1.B třída skupina B 7.místo

Muži B - A5A 3. třída skupina A: 6 místo

SD - C2A 1.třída SD - 4. místo

MD - D2A 1. třída MD - 13. místo

MŽ (Satalice) F3E 2. třída MŽ  - 9. místo

SP - 11 utkání, 5 vítězství, 1 remíza, skóre 103:89

MP H3H - 10 utkání, 9 vítězství, skóre 164:80

MP H3J - 11 utkání, 4 vítězství, skóre 123:126

PP - 4 kola Ministaru, 1 x 3. místo, 1 x 4. místo, 2 x 5. místo

Nejlépe si vedlo mužstvo SD, které v druhé části podzimního programu soutěžních utkání neprohrálo (od 4.kola soutěže z 8 utkání za sebou 7 x vyhrálo a jednou remízovalo).

A také mladší přípravka v soutěži H3H si vedla velmi dobře a je třeba ocenit střelecký apetit hráčů všech přípravek, celkem za podzim nastříleli  390 gólů a to nepoočítáme branky vstřelené PP v soutěži Ministar ! 

J. Němec

 

7.11.2018

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  2019 (MŽ, SŽ, MD, SD)  24.8.- 31.8.2019

Soustředění proběhne ve středisku Tesla-Horní Bradlo-středisko si můžete prohlédnout na:

http://www.modrovic.cz/sportoviste

Soustředění je určeno pro  hráče ročníků  2008, 2007 (MŽ), 2006, 2005 (SŽ), 2004,2003 (MD), 2002,2001 (SD) obou spolupracujících klubů Spartaku Kbely  a TJ SK Satalice.

Vedoucí mužstev  zajistí přihlášky    do 28.2.2019, kdy klub musí složit zálohu a projednat konečný počet účastníků na soustředění.

Žádáme rodiče, aby již nyní se soustředěním v dlouhodobých rodinných plánech počítali.

Náklady za soustředění nepřekročí 3800 - 4000 Kč/hráče.

Jiří Němec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.2018

Brankářské tréninky od listopadu již od 17,00 hodin (do 18,30 hodin)

Brankářské tréninky  počínaje 2.11. začínají dříve a budou probíhat souběžně s hodinami tréninku mladších žáků.

J. Němec

9.10.2018

HLEDÁME NOVÉ TRENÉRY A JEJICH ASISTENTY

4.10.2018

INFORMACE

V sekci webu hřiště jsou informace nejen o historii sportovního areálu Václava Sajfrta ale i o nejbližších plánech na jeho zvelebení

9.9.2018

Práce na budování dalšího tréninkového hřiště pro mládež pokračují. 

Základní vyrovnání terénu - viz foto

4.9.2018

Zahájení brankářských tréninků v pátek 14.9. od 17,30 hodin v Satalicích

Pro brankáře všech mužstev mládeže Spartaku Kbely a TJ SK Satalice budou každý pátek od 17,30 do 19,00 hodin opět probíhat brankářské tréninky  vedené trenéry z Brankářské školy Jana Chrastila.  Na tréninky mohou po dohodě s trenéry docházet za stejných podmínek i někteří brankáři z externích klubů.

J. Němec

31.8.2018

Tréninkové utkání SD-MD ve Studenci   31.8.2018

Začátek utkání  nebyl tak jednoznačný jako celý II. poločas a v polovině utkání  byl stav  pro MD příznivý (2:3). Pak už síly došly, (byl to také konec náročného soustředění  a mnozí hráči si "lízali" rány a drobná zranění). Starší hráčii zvýšili důraz  a  skóre narůstalo jen na konto MD až ke konečné  desítce.

Teď už začínají oběma mužstvům soutěže (MD ve středu 5.9. od 17:30 hodin,  SD  v sobotu 8.9. od 14:00 hodin) a  měla by dobrými výkony  zúročit soustředění i celou srpnovou přípravu.

Fotografie z utkání jsou uvedeny  samostatně v sekcích MD a SD, tady jen fotky mužstev po utkání.

J.Němec

 

 

 

26.8.2018

Soustředění STUDENEC 26.8.-31.8. 2018

Společná fotografie ze zahájení  -  43 hráčů společných mužstev MŽ, MD,SD  a SP Satalice a 7 "náčelníků".

Fotografie si můžete "rozkliknout"

Fotografie z prvního tréninku  jednotlivých mužstev  jsou v jejich sekcích

J. Němec

12.8.2018

Dobrý vstup do sezóny

Zatím co mužstva mládeže teprve zahajují přípravu,  mužstva dospělých už v srpnu hrají o body.

Utkání 1. kola mužstva A   Spartak Kbely-Čechie Dubeč  přineslo úspěch, skončilo 7 : 0 (2:0) a zahráli si v něm  někteří hráči, kteří přišli  náš klub v létě posílit : M. Badal, D. Timighe, M.Mihálik, R. Šedrla.

Branky dali Skoč 2, Češka 2, J. Leibl 2, Horní 1.

J. Němec

7.8.2018

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  STUDENEC (MŽ,MD,SD, SP-S) DALŠÍ INFORMACE

Schůzka s rodiči: Ve středu 22.8. 2018 mezi 17-18 hodinou v Satalicích

Na schůzce bude vybírán doplatek do celkové ceny 3800 Kč a vyplňováno potvrzení o bezinfekčnosti..

Doporučené vybavení na soustředění:

Kopačky, druhé sportovní boty, chrániče, trička, trenky, ponožky, plavky, tepláky, šusťáková bunda, mikina, kapesníky, ručník, hygienické pořeby

NEZAPOMENOUT:  MÍČ

Léky

Kopie zdravotní průkazky,

Potvrzení o bezifekčnosti  (formulář bude k dispozici na schůzce s rodiči, nebo je též vzor v příloze)

http://spartakkbely.websnadno.cz/potvrzeni/prohlaseni_bi2_001.jpg

Dotazy a připomínky můžete vložit v sekci svého mužstva do oddílu: Vzkazy

J. Němec

 

 

 

 

16.7.2018

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
 
PŘÍPRAVKY  KBELY:  8.-12.8.2018 Brandýs nad Labem  - informace jsou v sekcích přípravek
 
SPOLEČNÁ MUŽSTVA (K+S) MŽ, MD, SD, hráči ročníku 2005 a starší přípravka Sat): Studenec 26.8.-31.8.2018
 
Uskuteční se v areálu penziónu  Trautenberk ve Studenci 
Adresa: Pension Trautenberk
Studenec - Rovnáčov  23
512 33 Studenec u Horek
Okres Semily, Liberecký kraj
GPS: 50°34'11.183"N, 15°32'28.864"E
Doprava individuální, sraz ve Studenci v neděli  26.8.2018 mezi 13-14 hodinou 
K dispozici jsou dvě fotbalová hřiště, jedno na dohled z penzionu, jedno  v obci, další malé tréninkové hřiště přímo v areálu penzionu.
Celodenní kvalitní stravování.
Schůzka s rodiči a vyřízení nezbytných formalit včetně dalších informací a úhrada ceny za soustředění (cca 4000 Kč/osobu) bude proběhne v rámci tréninků  na hřišti v Satalicích v týdnu  začínajícím pondělím 20.8.2018 - termín schůzky bude upřesněn nejpozději do  17.8.2018.
 
J. Němec


 

16.7.2018

START DO PODZIMNÍ SEZÓNY - viz též sekce tréninky

TRÉNINKY MUŽŮ -   změna - tréninky začaly již v týdnu  č. 28 (od 10.7.)  a pokračují každé úterý a čtvrtek od 18,30 hodin
TRÉNINKY STARŠÍHO DOROSTU začínají v pondělí 13.8.2018  - jen 1. trénink na hřišti ve Kbelích od 16,30 hodin
TRÉNINKY MLADŠÍHO DOROSTU začínají ve středu 15.8.2018 - jen 1. trénink již na hřišti v Satalicích od 17,00 hodin
TRÉNINKY ML. ŽÁKŮ - zahájení je  plánováno  od pondělí 20.8. 2018  - 1. trénink v Satalicích od 17,00 hodin
 
Pozor 1. tréninky MŽ a MD - začátek byl opraven na 17,00 hodin - další pokračování tréninků ještě před soustředěním bude stanoveno právě na těch prvních trénincích
 
TRÉNINKY PŘÍPRAVEK určí trenéři- předpokládá se zahájení v posledním týdnu srpna(podle přítomnosti hráčů v Praze) - bude zde na webu
 
 

27.6.2018

INFORMACE

PFS  rozjel nový web napojený  na systém FAČR. Jsou tam a hlavně budou mnohé zajímavé věci, třeba profily mužstev i hráčů, servisní informace, atp..

Otevřete si:  http://www.fotbalpraha.cz

J. Němec

20.6.2018

INFORMACE

Vzhledem k interním změnám  v našem partnerském klubu SK Satalice  došlo i k úpravě smlouvy o spolupráci pro  sezónu 2018-2019. 

Změny se netýkají našich mužstev přípravek,  tedy ročníků  2008-2009-2010-2011-2012, které pokračují se stávajícím týmem trenérů pod vedením manažera mužstev mládeže V. Mrkvičky

V následující sezóně budou působit společná mužstva  (Kbely + Satalice):

a) Mužstvo mladších žáků TJ SK Satalice - ročníky 2006-2007:

Trenéři  J. Souček, Z. Novotný (oba Kbely), vedoucí  P. Alexij (Satalice),  Hlavní působiště Satalice

b) Mužstvo mladšího dorostu - Spartak Kbely z.s.  ročníky 2002-2003 (+ 2004):

Trenéři D. Lukavec (Satalice), Z. Novotný (Kbely), vedoucí D. Růžička st. (Kbely) Tréninkové působiště  Satalice, zápasy Kbely.

c) Mužstvo staršího dorostu - Spartak Kbely z.s.  ročníky 2000-2001 

Trenéři M. Haniak, (Kbely),  + Asistent (Kbely), vedoucí D. Šmiták (Kbely) Tréninkové působiště  Satalice i Kbely, zápasy Kbely.

Bohužel se nepodařilo ustavit plánované mužstvo starších žáků ( roč. 2004-2005). Hráči ročníku 2004 budou trénovat a hrát s MD. Hráči ročníku 2005 mohou trénovat podle své volby dále s mužstvem MŽ (J. Souček) a hrát s nimi  přátelské a přípravné  zápasy. Zároveň  budeme projednávat jejich přechodné zapůjčeni na jednu sezónu s okolními kluby  (vše vždy podle dohody s rodiči).  Za tento, námi nezaviněný problém, se klukům i rodičům omlouváme a věříme že ho společně překonáme. 


WEB

Počínaje 1.7.2018  budou  sekce žáků a dorostu na webu Spartaku Kbely přejmenovány dle mužstev  a zahájí tak  sezónu

2018-2019  (MŽ, MD, SD).  Na WEBU  budou všechny důležité informace pro hráče a rodiče a naopak mohou vkládat i své vzkazy,

omluvy, atp.

Případné  dotazy, nejasnosti, důležité připomínky a podobně můžete do té doby, ale i později kdykoliv, psát na e-mail:

spartak-kbely@seznam.cz, který je denně vyhodnocován.

24.6.2018  Doplněk k WEBU  - současně byl dosavadní  Facebook uzavřené skupiny  Starší žáci Satalice přejmenován na  Mladší dorost Kbely a slouží dál pro interní komunikaci v rámci mužstva - rediguje ho dále D. Lukavec. Hlavní informace k mužstvu MD bude možné najít na obou adresách (Web i Fb)

Jiří Němec

TOPlist