Sezona 2019 / 2020

11.5.2020

INFO OD:  Jan Pauly, generální sekretář FAČR
Od 11. května se opět rozvolní pravidla pro sportování na území České republiky. Aktualizovali jsme tedy pro naši členskou základnu desatero týkající se amatérského fotbalu!

Vážení členové,
Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.
Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.
1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

3.5.2020

Aktuální rozpis tréninků mládeže (Spartaku Kbely a SK Satalice) na UMT Satalice:

Měsíc – datum   Typ akce MD Kbely SŽ Satalice MŽ Satalice ** Poznámka:* Poznámka :**
        střídání střídání SŽ začnou MŽ až v průběhu
KVĚTEN       jiným východem jiným východem až 11.5.2020 května podle
4.5.2020 PO Trénink 18,00-19,30 X X   dohody s rodiči
5.5.2020 ÚT           Pokud to bude
6.5.2020 ST Trénink 18,00-19,30 X X   možné, MŽ by
7.5.2020 ČT           trénovali souběžně
8.5.2020 Svátek odpadá X X   se SŽ od 16,30 hod
              (na polovině hřiště)
11.5.2020 PO Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
12.5.2020 ÚT            
13.5.2020 ST Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
14.5.2020 ČT            
15.5.2020 Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
               
18.5.2020 PO Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
19.5.2020 ÚT            
20.5.2020 ST Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
21.5.2020 ČT            
22.5.2020 Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
               
25.5.2020 PO Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
26.5.2020 ÚT            
27.5.2020 ST Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
28.5.2020 ČT            
29.5.2020 Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    

 

 

 

3.5.2020

INFORMACE - pravidla pro stadion UMT SK Satalice od 4.5.2020

Rozhodnutí fotbalového výboru SK Satalice ze dne 29.4.2020 - tréninky od 4.5.2020

Tréninky budou probíhat dle ustanovení a pravidel formulovaných ČUS a to:

- na každé půlce max. počet hráčů 10 a to i včetně trenéra.

- na půlící čáře se ještě na každou stranu se umístí kužely v rozmezí 3 m od půlící čáry, aby obě dvě skupiny byly od sebe vzdáleny 6 m.

- tréninky budou probíhat bez kabin sprch a WC.

- Hráči i trenéři se do Sportareálu dostaví s rouškami s kterými dorazí až na tréninkovou plochu, tam v čase tréninku si je sundají a po skončení tréninkové jednotky opět s rouškami opustí Sportareál.

- Na tato pravidla zásadně dohlíží trenéři, kteří musí sledovat i rozhodnutí vlády ČR ohledně pandemie a těmito pravidly se aktuálně řídit.

- Za jakékoliv porušení těchto pravidel nenese zodpovědnost SAS Satalice, Fotbal Satalice, Tenis Satalice, ale trenéři jednotlivých kategorií.

Dodržujte pravidla sportujte a vše bude v pořádku a mužem se těšit na novou sezonu.

Za Fotbalový výbor předseda Roman Hogen

Doplněk:

Aby nedocházelo k větší koncentraci účastníků při výměnách skupin, je třeba tréninky (pokud bude následovat další skupina - či kategorie) ukončit o něco dříve a pokud to bude možné, opouštět hřiště jiným výstupem, než přicházející skupina (v Satalicích jsou  3 možnosti  východu ze hřiště) tak, aby další skupina tu končící vůbec nepotkala. V týdnu od 4.5.2020 nebude ke střídání skupin docházet, protože SŽ začnou trénovat až 11.5. a MŽ pravděpodobně ještě později.

Míče a nářadí - optimální bude je odvážet a přivážet a mezi tréninky dezinfikovat. Dezinfekci je třeba nakoupit (na př. v drogerii ve Kbelích) a dát k proplacení.

Doplnil: Ing. Jiří Němec


 

2.5.2020

INFORMACE  -  FAČR  1.5.2020


AKTUÁLNÍ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Ačkoliv jsme se dnes dozvěděli o tom, že se od 11. května pravidla pro sportování opět rozvolní, do té doby je ještě spousta času, který můžete využít jistě jinak, než doma. Připravili jsme pro naši členskou základnu desatero k některým otázkám výkladu rozhodnutí Vlády v oblasti aktuálního nastavení možnosti sportování amatérských fotbalistů. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, zaměřuje se však na náš sport a naši členskou základnu a je tvořeno východisky z dostupných zdrojů.

Jsme si vědomi, že tento výklad neodpoví na všechny Vaše otázky ihned, bohužel ani my v této chvíli neznáme všechny odpovědi. Na druhou stranu cítíme potřebu naše členy informovat průběžně alespoň v těch oblastech, ve kterých si jisti jsme a počítáme s tím, že tento dokument budeme průběžně doplňovat v nejkratších lhůtách, ve kterých to jen bude možné.

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

Aktuálně vyčkáváme na doplňující výklad Ministerstva zdravotnictví, které přislíbil ministr Vojtěch v pátek 24/4/2020 na tiskové konferenci.


Pravidla:
1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění
2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů
5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami
8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub, tak aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit
zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později
 
Jan Pauly
generální sekretář FAČR

7.4.2020

INFORMACE  výboru Spartaku Kbely z.s. pro všechny členy (zápis č. 62 ze dne 7.4.2020
 

Zpráva FAČRu: Amatérské fotbalové soutěže v Česku od Fortuna ČFL níže, a to včetně mládežnických soutěží, byly kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončeny. Rozhodl o tom v úterý v poledne výkonný výbor Fotbalové asociace ČR.
Rozhodnutí se samozřejmě týká i všech soutěží, které řídí Pražský fotbalový svaz. „Rozhodnutí FAČR je pro nás závazné a plně se mu samozřejmě přizpůsobíme. Veškeré soutěže ročníku 2019/2020 jsou v souladu s tímto rozhodnutím ukončeny,“ potvrdil František Vitovský, sportovní ředitel soutěží Pražského fotbalového svazu.

Výkonný výbor  Spartaku  proto informuje o opatřeních v klubu pro nejbližší  období, (opatření budou podle vývoje  upřesňována):

1) Tréninky  a utkání všech mužstev jsou až  do odvolání přerušeny.
    Jakmile to opatření vlády umožní, budou tréninky obnoveny. Předběžně  budeme     počítat s obnovou tréninků a s přátelskými zápasy nejpozději od začátku června,     aby došlo alespoň  k organizační konzolidaci před další sezónou.

 

2) Zájezd na turnaj ISAR CUP  ve dnech 20.5.-31.5. pro přípravky.
    S největší pravděpodobností bude  zrušen,  protože m.j. nelze ještě ani v době     plánovaného termínu předpokládat uvolnění cest do zahraničí. Pořadatel dá     konečné stanovisko do 1.5. 2020

 

3) Rezervace pro plánovaná letní soustředění  mužstev  přípravek, společného mužstva SŽ, a mužstva MD zatím nejsou zrušeny. Tento bod bude dále   zpřesňován, m.j. i s ohledem na klubem již zaplacené zálohy   a na stornopoplatky ve smlouvách.
 

4) V rámci vzniklé pauzy  budou v dubnu pokračovat práce na údržbě a vylepšování stadionu ve Kbelích.
 

5) Výbor bude až do odvolání  jednat jako dosud elektronickou cestou.  Informace pro vedoucí mužstev  budou zasílány elektronicky, informace členům klubu budou především na webu.

Zapsal: J. Němec
 

 

15.3.2020

Pokračování

Nouzový stav ve státě  - utkání i tréninky všech mužstev jsou od 13.3. až do odvolání zrušeny. Sledujte dále web.

12.3.2020

Nouzový stav ve státě  - utkání i tréninky všech mužstev jsou od 13.3. zrušeny.

Předpokládáme, že po 15.3.2020  budeme moci dát všem hráčům další informace  -  zejména o případných možnostech alespoň omezených tréninků po dobu platnosti nouzového stavu. Sledujte web.

J. Němec

19.2.2020

Zatím vždy ve středu ve VT GYM

12.2.2020

Kruhový trénink ve VT GYM se nám líbí............

5.2.2020

Další trénink ve VT GYM................

 

29.1.2020

Kruhový trénink ve VT GYM  - společně MD a SD (bude nás příště více ??)

23.1.2020

Další program přípravných  zápasů v rámci ZL MD 2020  (viz sekce ZL MD 2019-2020)

 

  • NE 26.1.2020  Praga-Kbely od 17,00 hodin
  • NE 2.2.2020  DFC - Kbely od 13,00 hodin
  • NE 9.2.2020  Kbely-Zeleneč  od 15,00 hodin
  • NE 16.2.2020  L.Kostelec - Kbely od 15,00 hodin

       Po skončení ZL budou v březnu následovat přátelská utkání (zatím v jednání)

  • A začátek jarní části soutěže:
  • Víkend 4.-5.4 2020  JM Chodov - Kbely    termín a začátek stanoví soupeř v rozpise utkání
  • další termíny uvedeme až po dokončení rozpisu utkání  i ze strany soupeřů
  • J. Němec 

22.12.2019

DŮLEŽITÁ  INFORMACE  PRO ROK 2020 !!


SPARTAK KBELY – mužstvo DOROSTU (pro sezónu 2020-2021)

Rámcový  plán  soustředění  týmu ve sportovním centru SC Nymburk

Termín 19.- 23.8.2020

Důležité - soustředění se zúčastní všichni hráči ročníků  2002,2003,2004 a 2005 !

Počet účastníků  30  (až 27 hráčů a 3 trenéři)

1) středa 19.8. 2020  nejpozději do 10 hodin - sraz v SC Nymburk,
                                    následuje hned 1. dopolední trénink         
2) čtvrtek 20.8. 2020
 
2) pátek 21.8. 2020
 
 4) sobota 22.8. 2020

 5) Neděle 23.8. 2020
     Konec  soustředění hned po dopoledním tréninku ve 12 hodin a odjezd ze soustředění

J. Němec

                    

4.9.2019

Příspěvky PODZIM 2019

Provozní příspěvky dle kategorií:

(MŽ - S, SŽ - K+S,  MD - K, SD - K): u všech mužstev 2200 Kč / pololetí, 2. dítě 1100 Kč / pololetí

Členství ve Spartaku Kbely z.s.: dospělí  od 18 let: 100 Kč / rok,  mládež  50 Kč  - platí se na jaře a při nové registraci  

Členství ve FAČRu (podmínka registrace): 200 Kč / rok dospělí, 100 Kč / rok do 18 let - platí se na jaře a při nové registraci

Výběr příspěvků  - vedoucí mužstev zahájí výběr v září. Cíl: Dokončení a předání  do 21. října 2019

1.9.2019

Úspěšné soustředění v RS středisku Horní Bradlo skončilo 31.8.2019.

Několik dalších fotek z jednoho dne soustředění  (26.8.) můžete vidět v sekci Výsledky a komentáře.

Účast na soustředění můžete vidět v sekci Soupiska a  docházka.

Další tréninky už budou následovat  v pravidelném režimu PO, ST, PÁ  od 18,30 do 20,00 na UMT Satalice

Přehled soutěžních zápasů mužstva je v sekci Zápasy

- 1. utkání hrajeme ve Kbelích 8.9.2019 od 17:00 hodin proti Xaverovu

D. Lukavec, M. Kazda, J. Němec

.

14.6.2019

INFO - POPRÁZDNINOVÝ START

1. trénink po prázdninách je plánován na pátek 16.8.2019 od 18,30 hodin v Satalicích

2. trénink po prázdninách proběhne v pondělí 19.8.2019 od 18,30 hodin v Satalicích

   V pondělí 19.8. od 17,00 do 19,00 hodin  proběhne též schůzka rodičů k soustředění (viz INFO k soustředění)

3. trénink proběhne ve středu 21.8.2019 od 18,30 hodin v Satalicích.

Páteční trénink 23.8. s ohledem na sobotní odjezd  na soustředění  NEBUDE.

J. Němec

  

14.6.2019

26.kolo soutěže     Spartak Kbely - FA Praha

V neděli 16.6.2019 od 15:00 hodin ve Kbelích

Sraz ve14:00 hodin

Nominace na Fb

J. Němec

6.6.2019

25.kolo soutěže     SK Dolní Chabry - Spartak Kbely

V neděli 9.6.2019 od 14:00 hodin v Doních Chabrech

Sraz ve13:00 hodin

Nominace na Fb

Adresa:  Dvorní 178, Dolní Chabry

J. Němec

1.6.2019

24.kolo soutěže     Spartak Kbely - JUNIOR  Praha

V neděl 2.6.2019 od 14:00 hodin ve Kbelích

Sraz ve13:00 hodin

Nominace na Fb

J. Němec

30.5.2019

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Utkání posledního kola s FA Praha je posunuto na neděli 16.6.2019 od 15:00 hod ve Kbelích. Zaregistrujte tuto změnu včas! Očekáváme 100 % účast !

J. Němec

21.5.2019

23.kolo soutěže     Avia Čakovice - Spartak Kbely

V sobotu 25.5.2019 od 10:30 hodin v Čakovicích

Sraz v 9,30 hodin

Nominace na Fb

Adresa:  Ke stadionu 705,  196 00 Praha 9-Čakovice

J. Němec

 

 

15.5.2019

22. kolo soutěže:  Spartak Kbely - ČAFC Praha

Neděle 19.5.2019  od  14:00 hodin, sraz ve Kbelích ve 13 hodin.

Nominace na Fb.

J. Němec

9.5.2019

21.kolo soutěže     Spartak Hrdlořezy - Spartak Kbely

V sobotu 11.5.2019 od 17 hodin v  Hrdlořezích

Sraz v 16:00 hodin

Nominace na Fb

Adresa: Před mosty 1 - Praha 9 Hrdlořezy

J. Němec

Mapa:

23.4.2019

Program týdne č. 17 (od 22.4. do 28.4.2019)

Ve středu 24.4.2019 bude fotbalový trénink na hřišti ve KBELÍCH!!!

Sraz je v 17:45. V 18:00 už začínáme trénovat!

V pátek 26.4.2019 - v plánu je standardní trénink od 18,30 hodin v Satalicích

V neděli 28.4.2019 - soutěžní utkání s FA A. Zbůra od 10,00 hodin, sraz v 9,00 hodin v Malešicích.

                               Pozor změna hřiště - AFK Malešice, Heldova 555, povrch tráva

J. Němec

15.4.2019

Program týdne  (týden č.16/2019)

Pondělí 15.4.2019  - trénink  od 17,45 hodin - hřiště Kbely (společně s SD)

Středa 17.4.2019  - trénink  od 18,30 hodin - hřiště UMT Satalice

Pátek 19.4.2019 - neděle 21.4.  - Velikonoční turnaj 10° Prague Cup - viz samostatné informace k turnaji

J. Němec

 

11.4.2019

17.kolo soutěže     Spartak Kbely - S. Újezd nad Lesy 

V neděli 14.4.2019 od 14 hodin ve Kbelích

Sraz ve 13:00 hodin

Nominace na Fb

J. Němec

10.4.2019

INFORMACE - Velikonoční turnaj  10° Prague Cup - U17 (pro ročníky 2002-2003)

Dle rozpisu jsou v plánu tato utkání (hraje se 2x25 minut)

Skupina B (3 účastníci):

Pátek 19.4. od 16 hodin  Spartak Kbely - SK Slatina Brno - hřiště SK Gordic Kačerov

Sobota 20.4. od 10 hodin  Accademia SANDONATESE (ITA) - Spartak Kbely - hřiště ABC Braník

Sobota 20.4. od 15 hodin  SK Slatina Brno - Spartak Kbely - hřiště ABC Braník

Sobota 20.4. od 17 hodin  - Spartak Kbely - Accademia SANDONATESE (ITA) - hřiště ABC Braník

Neděle 21.4.  - utkání o 1. až 7. místo podle umístění ve skupinách A a B, utkání  15 minut

Ve druhé skupině A (4 účastníci) hrají: TV Heuchlingen, USD Tribiano, Sokol Hostouň, USD Pianenghese

Nominaci doplní trenéři (MD + SD)  nejpozději do 12.4.2019 podle přítomnost hráčů během velikonoc v Praze.

Na soupisku je možné zapsat až 20 hráčů (ročníky 2003 - 2002,  z toho mohou být 2 hráči i ročníku 2001).

J. Němec

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

1.4.2019

Program týdne

Pondělí  1.4.2019 -  UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !!

Středa 3.4.2019  -  UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !!

Pátek 5.3.2019  - UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !! 

Trénink brankářů  v pátek 5.3. je již od 17,00  hodin

Další soutěžní utkání v neděli 7.4,.2019 od 14:00 hodin v Řepích. Sraz ve 13 hodin

Adresa:

Název TJ SOKOL ŘEPY – fotbal
Ulice Engelmüllerova 625/4
Město Praha 6 – Řepy
PSČ 163 00
Stát Česká republika
email info@fotbalrepy.cz
48137294
http://www.mapy.cz/s/f8u1

 

24.3.2019

Program týdne

Pondělí  25.3.2019 -  UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !!

Středa 27.3. 2019 - -  UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !!

Pátek 29.3.2019  - UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !! 

Trénink brankářů  v pátek 29.3. je již od 17,00  hodin

Víkend - volný, pauza v soutěži, využijte pro rodinné akce, potom už hrajeme každý víkend včetně Velikonoc (mezinárodní turnaj)!

 

18.3.2019

Program týdne

Pondělí 18.3.2019 -  UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !!

Středa 20.3. utkání 18. předsunutého kola: Slovan Bohnice-Spartak Kbely  od 18,00 hodiny, sraz  od 17,00 hodin.

Pátek 22.3.2019  - UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !! 

Trénink brankářů  v pátek 22.3. je již od 17,00  hodin

Další soutěžní utkání v neděli 24.3.2019 v Uhříněvsi (UMT)

Výkop 12,30 hodin, sraz cca v 11,30 v Uhříněvsi (příjezd ke hřišti ulicí V Bytovkách).

Kdo potřebuje pomoc v dovozu, dejte včas vědět.

J. Němec   

11.3.2019

Program týdne

Pondělí 11.3.2019 -  UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !!

Středa 13.3.2019   -  UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !!

Pátek 15.3.2019  - UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !! 

Trénink brankářů 15.3. nebude - je zrušen.

PFS potvrdil změnu předsunutého 18. kola soutěže Slovan Bohnice- Spartak Kbely.

Utkání bude na UMT Satalice ve středu 20.3. 2019 od 18:00 hodin.  Naplánovaný sraz je od 17,00 hodin

J. Němec                                                                                                                   -

3.3.2019

Program týdne

Pondělí 4.3.2019 -  UMT Satalice, sraz 18:15, trénink od 18:30 !!

Středa 6.3.2019   -  trénink MD, UMT Vinoř, sraz 18:15, začátek od 18:30 hodin, (poslední ve Vinoři) 

Pátek 8.3.2019  - UMT Satalice, sraz v 18:15, trénink od 18:30 hodin

(Pátek 8.3.2019 trénink brankářů od 17:00 hodin)

Přicházejte včas !!  a  případné (jen nutné) omluvy z tréninku D. Lukavcovi nejpozději  do 12:00 hodin příslušného dne !!

Neděle 10.3.2019  - 7. kolo (poslední) zimního turnaje mladšího dorostu  - tentokrát hrajeme od 16:00 hodin,

                                                                                                                   - sraz v 15:00 hodin v Satalicích

                             TJ Praga - Spartak Kbely

Trenéři

                

 

21.2.2019

Výbava na LP sebou !!

Všichni hráči by s sebou měli mít ranní moč, sportovní oblečení,
sportovní obuv(očištěnou) a věci na osprchování.
Ti hráči, kteří k nám
jdou poprvé, musí mít navíc vyplněný anamnestický dotazník(níže link) a
výpis ze zdravotní dokumentace, nebo zdravotní sešit, kde jsou
zaznamenány pravidelné prohlídky praktickým lékařem.
Při chronickém
onemocnění(např. cukrovka, těžké alergie a jiné, poslední zprávu od
patřičného odborníka).


http://www.vital-praha.cz/sites/default/files/Anamnesticky%20dotaznik.pdf

Pokud by něco nebylo jasné, jsem k dispozici na telefonu, nebo zde na
mailu. Veškeré informace jsou jinak také na našich stránkách v sekci
sportovní prohlídky -
http://www.vital-praha.cz/node/54
 

Martina Sprocková - Vital
Tel: 601 567 360

 

14.2.2019

Tréninky v období jarních prázdnin

Pátek 15.2. 2019 - POZOR ZMĚNA - trenink je vhale ZŠ Satalice od 18:00 hodin, sraz 17:45

                                       (společné tréninky SD+MD na UMT až v době jarních prázdnin)

Pondělí 18.2. 2019 - UMT Satalice, společný trénink SD+MD - sraz 17:45

Středa 20.2. 2019 - UMT Vinoř,   společný trénink SD+MD - sraz 17:45

Pátek 22.2. 2019 - UMT Satalice, společný trénink SD+MD - sraz 17:45

Kdo v těchto dnech nejede na hory nebo jinam mimo Prahu, vstaňte včas  od počítačů a přijďte si protáhnout tělo !!

V pátek 15.2. a v pátek 18.2. je též normální trénink brankářů od 17:00 hodin

Trenéři

 

12.2.2019

Ve středu 13.2.2019  trénují MD ve středisku FITNES KBELY (Bakovská) od 18 do 19 hodin

Místo a čas pátečního tréninku 15.2. bude ještě upřesněno.

Trenéři

10.2.2019

Důležitá informace

Výběr příspěvků - jaro 2019

Během února bude vedoucí mužstva pan Růžička st. vybírat podzimní příspěvky Spartaku Kbely, ve výši 2150 Kč.Je možné uhradit na účet:
číslo účtu 1157929103/0800

VS datum narození ( ve formatu den mesic rok - např.kdo je narozen 31.12.1976, tak VS bude 31121976
do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno hráče ( např. Růžička Daniel).

Mimo platbu na účet můžete v případě potřeby zaplatit též hotově panu Růžičkovi (tel. 608255737).

Úhradu na účet prosím proveďte do 20.02.2019, platbu v hotovosti nejpozději v týdnu od 25.2. do 1.3.2019

J. Němec

 

5.2.2019

DŮLEŽITÁ INFORMACE

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  2019 (MŽ, SŽ, MD, SD)  24.8.- 31.8.2019

Soustředění proběhne ve středisku Tesla-Horní Bradlo-středisko si můžete prohlédnout na:

http://www.modrovic.cz/sportoviste

Soustředění je určeno pro  hráče ročníků  2008, 2007 (MŽ), 2006, 2005 (SŽ), 2004,2003 (MD), 2002,2001 (SD) obou spolupracujících klubů Spartaku Kbely  a TJ SK Satalice.

Původně jsme předpokládali  výběr zálohy 1000 Kč jako potvrzení přihlášky do konce února, kdy klub musí provozovateli zaplatit k objednávce akce zálohu.

Výbor po zvážení rozhodl, že kumulace plateb (příspěvky + záloha na soustředění) do jednoho termínu (únor) není vhodná a potvrzení účasti  na soustředění bude provedeno jen písemně. Vlastní záloha 1000 Kč pak bude vybírána až v dubnu (do konce dubna).

Hráči SD mohou přihlášku podepsat (a později zaplatit) sami.

U  mužstev MD, SŽ a MŽ hráči (výše uvedených ročníků) obdrží do 13.února přihlášku pro rodiče s průvodním textem a  žádostí o vyjádření.

Návratku s vyjádřením  výbor potřebuje do 25.února, aby mohl odpovědně rozhodnout o platbě poměrně velké zálohy provozovateli.

Náklady za soustředění nepřekročí 3800 - 4000 Kč/hráče.

J. Němec

5.2.2019

Důležitá informace:

Lékařské prohlídky  včetně kardiologické kontroly

Lékařské vyšetření je hrazeno klubem z  dotace PFS a bude provedeno ve firmě Vital, Nedvězská 2223/29, Praha 10 (nedaleko stanice metra A - Skalka). https://mapy.cz/s/3nUDL

Jsou sjednány termíny ve dnech  - úterý 5.3. a úterý 19.3.  Rozpis hodin (tabulku) mají k dispozici trenéři a vedoucí mužstev MD a SD (celkem 13 termínů, každá hodina  vždy po 2 hráčích, celkem 26 hráčů). Rozpis je potřebné pro Vital doplnit jmény cca do 22.2.2019.

Z mužstva mladšího dorostu  absolvují prohlídku hráči, kteří ji nemají z roku 2018:  Jedná se o tyto hráče: Macháček, Škarda, Juzl, Kejklíček, Doan, Hogen, Bednář, Hanes.

J. Němec

   
   
   
   
   
   
   
   

 

3.2.2019

POZOR ZMĚNA

5.kolo  turnaje ZL-MD 3.2.2019 v Satalicích muselo být  z důvodu  sněhové kalamity přeloženo na 10.2.2019

J.Němec

 

27.1.2019

Program týdne 28.1.- 3.2.2019:

Pondělí 28.1.2019  od 18,30 hodin - trénink UMT Satalice

Středa   30.1. 2019  od 18,30 hodin  -  trénink UMT Vinoř  (okolo hřiště jezdí jen autobusy 185, 302), jinak se musí z hlavní                                                                                                  pěšky od autobusu 375)

Pátek 1.2.2019   ZMĚNA  trénink  UMT Satalice společně s SD  již od 17:45 hodin, sraz v 17:30 hodin !!! (ZŠ  má zimní                                                                                                                                      prázdniny), trénink brankářů   odpadá                                                                                                                                                 

Neděle 3.2.2019  - pokračování turnaje ZL-MD v Satalicích: Hrdlořezy-Kbely  od 17,00 hodin, sraz - 16,00 hodin

                              nominace atd. na Fb

Trenéři

19.1.2019

Program týdne 21.1.-27.1. 2019:

Pondělí 21.1.2019  od 18,30 hodin - trénink UMT Satalice

Středa   23.1. 2019  od 19.00 hodin  - Fitness-Bakovská Kbely, sraz v 18,45

Pátek 25.1.2019   od 18,30  hodin trénink UMT Satalice

Neděle 27.1.2019  - pokračování turnaje ZL-MD v Satalicích: Kbely-Avia od 15,00 hodin, sraz - 14,00 hodin

                              nominace atd. na Fb

Trenéři

14.1.2019

Program týdne:

Pondělí 14.1.2019  od 18,30 hodin - trénink UMT Satalice

Středa 16.1.2019  plavání - Šutka, sraz  18,30 hodin

Pátek 18.1.2019   trénink v hale ZŠ Satalice od 18,00 hodin

Trenéři

 

17.12.2018

INFO:

- v pátek 14.12.2018 proběhl poslední letošní trénink MD, 

-  první lednový trénink bude v pondělí 7.1.2019  od 18,30 hodin,

-  první lednový trénink brankářů v Satalicích je v pátek 11.1.2019 od 17,00 hodin

- První lednové utkání MD bude v neděli 13.1.2019  již od 13:00 hodin na UMT Satalice v turnaji ZL-MD Spartaku Kbely.

   Soupeřem budou  Běchovičtí sršni

- Trenéři a vedoucí mužstva přejí všem hráčům a jejich rodinám  pěkné  vánoční svátky, hodně úspěchů a zdraví v novém roce  2019.

- Zároveň připomínáme všem rodičům přípravu (plánování termínů) na letní soustředění v  závěru měsíce  srpna 2019, kterého by se

měli zúčastnit všichni hráči stávajících  MD.

Pro připomenutí  opakujeme  již  dříve zveřejněnou informaci k tomuto soustředění:  

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  2019 (MŽ, SŽ, MD, SD)  24.8.- 31.8.2019

Soustředění proběhne ve středisku Tesla-Horní Bradlo-středisko si můžete prohlédnout na:

http://www.modrovic.cz/sportoviste

Soustředění je určeno pro  hráče ročníků  2008, 2007 (MŽ), 2006, 2005 (SŽ), 2004,2003 (MD), 2002,2001 (SD) obou spolupracujících klubů Spartaku Kbely  a TJ SK Satalice.

Vedoucí mužstev  zajistí přihlášky  se složením zálohy 1000 Kč  do 28.2.2019, kdy klub musí složit zálohu a projednat konečný počet účastníků na soustředění.

Žádáme rodiče, aby již nyní se soustředěním v dlouhodobých rodinných plánech počítali.

Náklady za soustředění nepřekročí 3800 - 4000 Kč/hráče.

Jiří Němec

28.11.2018

1. kolo  Zimní ligy  MD  - neděle 2.12.2018  od 15 hodin

Spartak Kbely - AFK Union Žižkov

Sraz ve 14 hodin v Satalicích, informace o nominaci na tréninku v pátek a na FB.

J. Němec

 

19.11.2018

Přátelské utkání mužstev MD-SD Spartaku Kbely v rámci tréninku 26.11.2018 od 18,30 hodin.

Počítá se s účastí všech hráčů obou mužstev.

J. Němec

 

 

Program MD v týdnu  19.11.-23.11.2018

Pondělí - UMT Satalice od 18,30 hodin

Středa - UMT Satalice od 18,30 hodin

Pátek - UMT Satalice od 18,30 hodin

J. Němec

17.11.2018

Poslední podzimní 13.kolo soutěže FA Praha (Střížkov) - Spartak Kbely

Neděle 18.11.2018 od 13:30 hodin -  UMT Praha 9 Střížkov (Prosek)

Sraz v 12:30  hodin

Nominace na Fb a info trenéra na SMS.

Hřiště:

9.11.2018

Tréninky Mladšího dorostu  týdnu  od 12.11. do 16.11.2018 - pozor na změnu ve středu !

Pondělí    12.11.  od 18,30 hodin UMT Satalice

Středa 14.11.2018 od 18,30 hodin UMT KBELY

Pátek 16.11. od 18,00 hodin  - hala ZŠ Satalice  (může být ještě dodatečně  upřesněno)

J. Němec

 

9.11.2018

ZIMNÍ  LIGA  MLADŠÍHO DOROSTU - SPARTAK KBELY - blíže viz sekce zápasy,

začíná již 2.12.2018 !!

J. Němec

10.11.2018

12.kolo soutěže Spartak Kbely - S. Dolní Chabry 

Neděle 11.11.2018 od 11,00 hodin - Kbely

Sraz v 10,00 hodin

Nominace na Fb:

J. Němec

 

 

     

 

7.11.2018

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  2019 (MŽ, SŽ, MD, SD)  24.8.- 31.8.2019

Bližší informace jsou v sekci AKTUALITY

J. Němec

4.11.2018

Upřesnění programu tréninků v týdnu od 5.11. do 9.11.2018 (po dohodě trenérů)

Pondělí 18,30 - 20,00  UMT Satalice

Středa 18,30 - 20,00  UMT Satalice  - 1/2 hřiště bude k dispozici MD až od 19,00 hodin -                                                             sraz normálně na začátek od 18,30 hodin,  trenéři  budou řešit rozcvičku mimo                                                                        vlastní hřiště

Pátek 18,30 - 20,00  UMT Satalice  (SD půjdou  do haly ZŠ  Satalice)

1.11.2018

11. kolo soutěže 

V neděli 4.11. od 14:00 hodin   JUNIOR- Spartak Kbely

Sraz  na Junioru ve 13:00 hodin - hraje se na UMT

Adresa: V Úžlabině 23, Praha 10

Nominace na Fb.

Trenéři

31.10.2018

INFO:

Tuto středu 31.3. probíhá trénink MD normálně na UMT Satalice 18,30-20,00 hodin.  Na druhé půli hřiště bude pronájem, SD budou tentokrát na UMT ve Kbelích.

A jak jste se již dozvěděli z FB,  v pátek 2.11. 2018 se přesouvá trénink MD do tělocvičny ZŠ Satalice  (sraz už 17,45 hodin, trénink od 18,00 hodin),  Na 1/2 UMT Satalice budou trénovat SD  včetně brankářů.

A další týden to bude vše naopak (ještě to zde napíšeme).

Pondělky jsou beze změny, na UMT v Satalicích jsou MD i SD 18,30-20,00 hodin

J. Němec

.

 

 

22.10.2018

10. kolo soutěže 

Ve středu 24.10. 2018 od 18,30 hodin  Spartak Kbely - TJ Avia Čakovice

Sraz  v Satalicích v  17,30 hodin - hraje se na UMT

Trenéři

 

           

 

19.10.2018

9. kolo soutěže: ČAFC-Spartak Kbely

Sraz v sobotu 20.10.2018 ve 12:30 na hřišti ČAFC (ulice K Vodě 3186/2), výkop bude ve 13:30
 
Nominace viz Fb
 
D. Lukavec

 

10.10.2018

Výběr příspěvků - podzim 2018

Během října bude vedoucí mužstva pan Růžička st. vybírat podzimní příspěvky Spartaku Kbely, ve výši 2150 Kč.

Je možné uhradit na účet:
číslo účtu 1157929103/0800 

VS datum narození ( ve formatu den mesic rok - např.kdo je narozen 31.12.1976, tak VS bude 31121976
do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno hráče ( např. Růžička Daniel).

Mimo platbu na účet můžete v případě potřeby zaplatit též hotově panu Růžičkovi.

Úhradu prosím proveďte   do 31.10.2018

J. Němec

11.10.2018

8.soutěžní kolo soutěže 14.10.2018   od 15:30 hodin ve Kbelích - sraz 14:30 hodin

Nominace: Na Fb mladší dorost Kbely

Kopie z rozpisu zápasů FAČR

14.10.2018 15:30 Spartak Kbely z.s. Spartak Hrdlořezy, z.s. KBELY T. 2018110D2A0807 image

J.Němec

5.10.2018

7. soutěžní kolo  v neděli 7.10.2018  ve Kbelích

Spartak Kbely- JM Chodov od 14:00 hodin

Sraz na hřišti ve Kbelích ve 13:00, výkop 14:00 hodin.

25.9.2018

6. soutěžní kolo  v neděli 30.9.2018  v Satalicích na UMT

Spartak Kbely- Fotbalová akademie AZ od 18:30 hodin

Sraz na hřišti v  Satalicích 17,30 hodin, výkop 18,30 hodin.

Soupeř je lídrem tabulky, ve které jsou hned na dalších místech naši dosavadní soupeři.

Nominace  - viz FB skupiny

20.9.2018

5. soutěžní kolo  v neděli 23.9.2018 Spartak Kbely-Sl. Bohnice od 14:30 hodin

Sraz na hřišti ve Kbelích  do 13:30 hodin, výkop 14:30 hodin.

D. Lukavec

13.9.2018

4. soutěžní kolo  Újezd nad Lesy - Spartak Kbely

Sraz na hřišti v Újezdu (Čentická 1470) ve 12:44, výkop bude ve 13:45

9.9.2018

3.kolo soutěže Spartak Kbely-Sokol Řepy 1:7 (0:2)  - komentář a fotografie - viz sekce výsledky

5.9.2018

Odložené 1.kolo soutěže Spartak Kbely-Čechie Uhříněves  3:4 (2:1)  - komentář a fotografie - viz sekce výsledky

4.9.2018

Zahájení brankářských tréninků v pátek 14.9. od 17,30 hodin v Satalicích

Pro brankáře všech mužstev mládeže Spartaku Kbely a TJ SK Satalice budou každý pátek od 17,30 do 19,00 hodin opět probíhat brankářské tréninky  vedené trenéry z Brankářské školy Jana Chrastila.  Na tréninky mohou po dohodě s trenéry docházet za stejných podmínek i někteří brankáři z externích klubů.

J. Němec

3.9.2018

1.  soutěžní utkání   Spartak Kbely - Čechie Uhříněves  ve středu 5.8.2018 od 17,30 hodin

Sraz  v 16,15 - nejpozději v 16,30 hodin na hřišti ve Kbelích. Budou rozdávány nové dresy a je třeba mít dostatek času na rozcvičení.

Nominace bude ještě operativně upřesněna podle zdravotního stavu některých zraněných,

1) Němec Ondřej, 2) Schauhuber Filip ??? 3) Klaudis Martin 4) Šikner Jakub 5) Gábor Miroslav 6) Pop  Štěpán
7) Kvasnička Jakub 8) Skramlík Lukáš 9) Růžička Dominik 10) Polovko David 11) Koželský Tomáš
12) Macháček Matěj 13) Shestak Vasyl 14) Lysyuk Andrej 15) Hogen Jakub

J. Němec

31.8.2018

Foto ze závěrečného tréninkového utkání SD-MD Spartaku Kbely 31.8.2018  - 10:2 (3:2)

26.8.2018

První den soustředění Studenec.......

(společnou fotografii všech mužstev při zahájení  soustředění může vidět v sekci klubové aktuality)

 

13.8.2018

Plán tréninků mladšího a staršího dorostu  (Kbely + Satalice)- podzim 2018

Mladší dorost: 

1. trénink středa 15.8.  od 17,00 hodin, 2. trénink pátek 17.8. od 17,00 hodin  - Satalice      

Od pondělí 20.8. již  standardní program tréninků:

Pondělí 18.30 - 20,00 

Středa 18.30 - 20,00

Pátek 18.30, - 20,00

 

J. Němec

 

7.8.2018

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  STUDENEC (MŽ,MD,SD, SP-S) DALŠÍ INFORMACE

Schůzka s rodiči: Ve středu 22.8. 2018 mezi 17-18 hodinou v Satalicích

Na schůzce bude vybírán doplatek do celkové ceny 3800 Kč a vyplňováno potvrzení o bezinfekčnosti..

Doporučené vybavení na soustředění:

Kopačky, druhé sportovní boty, chrániče, trička, trenky, ponožky, plavky, tepláky, šusťáková bunda, mikina, kapesníky, ručník, hygienické pořeby

NEZAPOMENOUT:  MÍČ

Léky

Kopie zdravotní průkazky,

Potvrzení o bezifekčnosti  (formulář bude k dispozici na schůzce s rodiči, nebo je též vzor v příloze)

http://spartakkbely.websnadno.cz/potvrzeni/prohlaseni_bi2_001.jpg

Dotazy a připomínky můžete vložit v sekci svého mužstva do oddílu: Vzkazy

J. Němec

16.7.2018

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPOLEČNÁ MUŽSTVA (K+S) MŽ, MD, SD, hráči ročníku 2005 a starší přípravka Sat): 

Studenec 26.8.-31.8.2018

Uskuteční se v areálu penziónu  Trautenberk ve Studenci 

Adresa: Pension Trautenberk
Studenec - Rovnáčov  23
512 33 Studenec u Horek
Okres Semily, Liberecký kraj

GPS: 50°34'11.183"N, 15°32'28.864"E

E-mail: pension@trautenberk.cz
www.trautenberk.cz

Doprava individuální, sraz ve Studenci v neděli  26.8.2018 mezi 13-14 hodinou 

K dispozici jsou dvě fotbalová hřiště, jedno na dohled z penzionu, jedno  v obci, další malé tréninkové hřiště přímo v areálu penzionu.

Celodenní kvalitní stravování.

J. Němec
TOPlist