Sezona 2019 / 2020

17.5.2020

INFORMACE

Poslední trénink této sezóny bude v pátek 26.6.2020 od 16:30 do 18:00 v Satalicích.

Začátek příští sezóny plánujeme v pondělí 10.8.2020 od 17:00 do 18:30 v Satalicích.

Následovat bude soustředění (na stejném místě jako loni) v termínu od soboty 22.8. do soboty 29.8. 2020

Prosíme rodiče o vyjádření k termínu začátku příští sezóny (10.8.) abychom mohl zajistit organizaci tréninků (hřiště),

Děkujeme trenéři.


 

13.5.2020

INFORMACE
 

Přátelské utkání proti Xaverovu je dohodnuto na středu 10.6.2020 od 16:30 na UMT v Satalicích,

Bez šaten a sprch !

Sraz v 16:15 v Satalicích.

Trenéři


 

11.5.2020

INFO OD:  Jan Pauly, generální sekretář FAČR
Od 11. května se opět rozvolní pravidla pro sportování na území České republiky. Aktualizovali jsme tedy pro naši členskou základnu desatero týkající se amatérského fotbalu!

Vážení členové,
Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.
Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.
1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

11.5.2020

INFORMACE
 

Trénink v pondělí 11.5.2020 se ruší !!! Podle předpovědi počasí má hodně
pršet a jelikož nejsou kabiny k dispozici kam by si hráči mohli dát věci,
tak jsme se rozhodli dnešní trénink zrušit. Uvidíme se ve středu 13.5.2020
od 16:30. Děkujeme za pochopení.

Trenéři


 

1.5.2020

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Pozor - SŽ začínají trénovat
už  v pondělí 11. května od 16,30 hodin

Tréninky: Pondělí, středa a pátek od 16:30 do 18:00 !!!

Bohužel šatny a sprchy nebudou k dispozici !!!  Dostavte se již převlečení, nebo je možné se převléci až na hřišti.

Hráči i trenéři se do Sportareálu dostaví s rouškami s kterými dorazí až na tréninkovou plochu, tam v čase tréninku si je sundají a po skončení tréninkové jednotky opět s rouškami opustí Sportareál !!!

Trenéři Z. Novotný, J. Souček, vedoucí mužstva M. Alexij

DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI (FAČR)  - s textem se můžete seznámit na tomto klubovém webu v sekci AKTUALITY.

Pravidla pro Satalice - viz blok pod rozpisem tréninků

J. Němec

3.5.2020

Aktuální rozpis tréninků mládeže (Spartaku Kbely a SK Satalice) na UMT Satalice:

Měsíc – datum   Typ akce MD Kbely SŽ Satalice MŽ Satalice ** Poznámka:* Poznámka :**
        střídání střídání SŽ začnou MŽ až v průběhu
KVĚTEN       jiným východem jiným východem až 11.5.2020 května podle
4.5.2020 PO Trénink 18,00-19,30 X X   dohody s rodiči
5.5.2020 ÚT           Pokud to bude
6.5.2020 ST Trénink 18,00-19,30 X X   možné, MŽ by
7.5.2020 ČT           trénovali souběžně
8.5.2020 Svátek odpadá X X   se SŽ od 16,30 hod
              (na polovině hřiště)
11.5.2020 PO Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
12.5.2020 ÚT            
13.5.2020 ST Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
14.5.2020 ČT            
15.5.2020 Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
               
18.5.2020 PO Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
19.5.2020 ÚT            
20.5.2020 ST Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
21.5.2020 ČT            
22.5.2020 Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
               
25.5.2020 PO Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
26.5.2020 ÚT            
27.5.2020 ST Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    
28.5.2020 ČT            
29.5.2020 Trénink 18,00-19,30 16,30-18,00 15,00-16,30 **    

 

 

 

3.5.2020

INFORMACE - pravidla pro stadion UMT SK Satalice od 4.5.2020

Rozhodnutí fotbalového výboru SK Satalice ze dne 29.4.2020 - tréninky od 4.5.2020

Tréninky budou probíhat dle ustanovení a pravidel formulovaných ČUS a to:

- na každé půlce max. počet hráčů 10 a to i včetně trenéra.

- na půlící čáře se ještě na každou stranu se umístí kužely v rozmezí 3 m od půlící čáry, aby obě dvě skupiny byly od sebe vzdáleny 6 m.

- tréninky budou probíhat bez kabin sprch a WC.

- Hráči i trenéři se do Sportareálu dostaví s rouškami s kterými dorazí až na tréninkovou plochu, tam v čase tréninku si je sundají a po skončení tréninkové jednotky opět s rouškami opustí Sportareál.

- Na tato pravidla zásadně dohlíží trenéři, kteří musí sledovat i rozhodnutí vlády ČR ohledně pandemie a těmito pravidly se aktuálně řídit.

- Za jakékoliv porušení těchto pravidel nenese zodpovědnost SAS Satalice, Fotbal Satalice, Tenis Satalice, ale trenéři jednotlivých kategorií.

Dodržujte pravidla sportujte a vše bude v pořádku a mužem se těšit na novou sezonu.

Za Fotbalový výbor předseda Roman Hogen

Doplněk:

Aby nedocházelo k větší koncentraci účastníků při výměnách skupin, je třeba tréninky (pokud bude následovat další skupina - či kategorie) ukončit o něco dříve a opouštět hřiště jiným výstupem, než přicházející skupina (v Satalicích jsou 3 možnosti) tak, aby další skupina tu končící vůbec nepotkala. V týdnu od 4.5.2020 nebude ke střídání skupin docházet, protože SŽ začnou trénovat až 11.5. a MŽ pravděpodobně ještě později.

Míče a nářadí - optimální bude je odvážet a přivážet a mezi tréninky dezinfikovat. Dezinfekci je třeba nakoupit (na př. v drogerii ve Kbelích) a dát k proplacení.

Doplnil: Ing. Jiří Němec


 

2.5.2020

INFORMACE  -  FAČR  1.5.2020


AKTUÁLNÍ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Ačkoliv jsme se dnes dozvěděli o tom, že se od 11. května pravidla pro sportování opět rozvolní, do té doby je ještě spousta času, který můžete využít jistě jinak, než doma. Připravili jsme pro naši členskou základnu desatero k některým otázkám výkladu rozhodnutí Vlády v oblasti aktuálního nastavení možnosti sportování amatérských fotbalistů. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, zaměřuje se však na náš sport a naši členskou základnu a je tvořeno východisky z dostupných zdrojů.

Jsme si vědomi, že tento výklad neodpoví na všechny Vaše otázky ihned, bohužel ani my v této chvíli neznáme všechny odpovědi. Na druhou stranu cítíme potřebu naše členy informovat průběžně alespoň v těch oblastech, ve kterých si jisti jsme a počítáme s tím, že tento dokument budeme průběžně doplňovat v nejkratších lhůtách, ve kterých to jen bude možné.

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

Aktuálně vyčkáváme na doplňující výklad Ministerstva zdravotnictví, které přislíbil ministr Vojtěch v pátek 24/4/2020 na tiskové konferenci.


Pravidla:
1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění
2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů
5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami
8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub, tak aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit
zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později
 
Jan Pauly
generální sekretář FAČR

 

7.4.2020

INFORMACE  výboru Spartaku Kbely z.s. pro všechny členy (zápis č. 62 ze dne 7.4.2020
 

Zpráva FAČRu: Amatérské fotbalové soutěže v Česku od Fortuna ČFL níže, a to včetně mládežnických soutěží, byly kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončeny. Rozhodl o tom v úterý v poledne výkonný výbor Fotbalové asociace ČR.
Rozhodnutí se samozřejmě týká i všech soutěží, které řídí Pražský fotbalový svaz. „Rozhodnutí FAČR je pro nás závazné a plně se mu samozřejmě přizpůsobíme. Veškeré soutěže ročníku 2019/2020 jsou v souladu s tímto rozhodnutím ukončeny,“ potvrdil František Vitovský, sportovní ředitel soutěží Pražského fotbalového svazu.

Výkonný výbor  Spartaku  proto informuje o opatřeních v klubu pro nejbližší  období, (opatření budou podle vývoje  upřesňována):

1) Tréninky  a utkání všech mužstev jsou až  do odvolání přerušeny.
    Jakmile to opatření vlády umožní, budou tréninky obnoveny. Předběžně  budeme     počítat s obnovou tréninků a s přátelskými zápasy nejpozději od začátku června,     aby došlo alespoň  k organizační konzolidaci před další sezónou.

 

2) Zájezd na turnaj ISAR CUP  ve dnech 20.5.-31.5. pro přípravky.
    S největší pravděpodobností bude  zrušen,  protože m.j. nelze ještě ani v době     plánovaného termínu předpokládat uvolnění cest do zahraničí. Pořadatel dá     konečné stanovisko do 1.5. 2020

 

3) Rezervace pro plánovaná letní soustředění  mužstev  přípravek, společného mužstva SŽ, a mužstva MD zatím nejsou zrušeny. Tento bod bude dále   zpřesňován, m.j. i s ohledem na klubem již zaplacené zálohy   a na stornopoplatky ve smlouvách.
 

4) V rámci vzniklé pauzy  budou v dubnu pokračovat práce na údržbě a vylepšování stadionu ve Kbelích.
 

5) Výbor bude až do odvolání  jednat jako dosud elektronickou cestou.  Informace pro vedoucí mužstev  budou zasílány elektronicky, informace členům klubu budou především na webu.

Zapsal: J. Němec
 

 

15.3.2020

Pokračování

Nouzový stav ve státě  - utkání i tréninky všech mužstev jsou od 13.3. až do odvolání zrušeny. Sledujte dále web.

.

 

12.3.2020

Nouzový stav ve státě  - utkání i tréninky všech mužstev jsou od 13.3. zrušeny.

Předpokládáme, že po 15.3.2020  budeme moci dát všem hráčům další informace  -  zejména o případných možnostech alespoň omezených tréninků po dobu platnosti nouzového stavu. Sledujte web.

J. Němec

12.3.2020

Trénink ve středu 12.3.2020  je kvůli počasí zrušen !

J. Souček

18.2.2020

INFORMACE

Tréninky o jarních prázdninách (24.2. až 1.3.2020) nebudou !!

Trenéři

9.2.2020

Nominace na ZL v Ďáblicích v sobotu 15.2.2020 od 17:20.

Všichni mají nominaci !!!

Sraz v 16:45 v Ďáblicích.

Adresa: Kokořínská 400/34.


Trenéři

3.2.2020

INFO

Ve středu 5.2.2020 je trénink ve Kbelích od 16:30 do 18:00.

Trenéři 

27.1.2020

INFO

Utkání ZL  SŽ  v Ďáblicích 1.2. 2020 se soupeřem  Háje JM  -  z důvodu velké nemocnosti hráčů zrušeno,

a bylo požádáno o odklad.

Z. Novotný

13.1.2019


UPOZORNĚNÍ !!!   V pátek 17.1.2020 bude trénink na UMT v Satalicích  již od 16:30 do 18:00

NOMINACE na ZL v Ďáblicích v sobotu 18.1.2020 od 17:30.

Všichni mají nominaci !!!

Sraz v 16:45 v Ďáblicích.

Adresa: Kokořínská 400/34, Praha 8.


 

22.12.2019

DŮLEŽITÁ  INFORMACE  PRO ROK 2020 !!

Letní soustředění  starších žáků - všichni hráči ročníků  2006 a 2007 !!

Termín: Od soboty 22.8. do soboty 29.8.2020

Místo soustředění: RS - Tesla  Horní Bradlo (stejně jako v roce 2019)

J. Němec

 21.12.2019

První trénink v roce 2020 bude v pátek 3.1.2020 od 17:00 do 18:30  a  hned na to pokračuje ZL Ďáblice 

Nominace na ZL v Ďáblicích v sobotu 4.1.2020 od 10:45.
 

Všichni mají nominaci !!!
Sraz v 10:00 v Ďáblicích.
Adresa: Kokořínská 400/34.

Z. Novotný

16.12.2019

INFORMACE:

Poslední trénink v roce 2019 bude v pátek 20.12.2019 od 17,00 hodin.

Vánoční prázdniny od neděle 22.12.2019 do čtvrtka 2.1.2020.

První trénink v roce 2020 bude v pátek 3.1.2020 od 17:00 do 18:30.

Nominace na ZL v Ďáblicích v sobotu 21.12.2019 od 12:30.

Všichni mají nominaci !!!

Sraz v 11:45 v Ďáblicích.

Adresa: Kokořínská 400/34, Praha 8.

Z. Novotný

7.12.2019

POZOR ZMĚNA ZL V ĎÁBLICÍCH

1.2.2020 hrajeme místo v 17:10 už v 15:10 s JM Háje
Jinak je vše stejné !!!

Z. Novotný

2.12.2019

MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA MÍSTA TRÉNINKU
 

Ve středu 4.12.2019 bude trénink ve Kbelích od 17:00 do 18:30.
Vzít s sebou turfy nebo tenisky.
Adresa: Železnobrodská 961/4A, Kbely

NOMINACE na ZL v Ďáblicích v sobotu 7.12.2019 od 14:50.

Všichni mají nominaci !!!

Sraz ve 14:00 v Ďáblicích.
Adresa: Kokořínská 400/34, Praha 8, Ďáblice.

J. Souček, Z.Novotný


 

27.11.2019

Nominace na ZL v Ďáblicích v sobotu 30.11.2019 od 14:50.

Všichni mají nominaci !!!

Sraz ve 14:00 v Ďáblicích.

Adresa: Kokořínská 400/34, Praha 8 - Ďáblice.

Trenéři

24.11.2019

INFORMACE -  změna začátku tréninků ve středu

Tréninky od 3. ledna do 15. března 2020:

pondělí od 17:00 do 18:30

středa od 16:30 do 18:00

pátek od 17:00 do 18:30

Trenéři

18.11.2019

Dodatek INFORMACE:

Přátelské utkání v neděli 24.11.2019 od 17:00 s Xaverovem !!! 

Nominováni jsou všichni hráči mužstva.

J. Souček, Z. Novotný

 

15.11.2019

Pozor - v pátek 22.11.2019 bude trénink od 16:30 do 18:00 !!!

Trenéři

12.11.2019

Podzimní část soutěže skončila, ale ještě před zimní ligou v Ďáblicích  budeme hrát:

Přátelské utkání v neděli 24.11.2019 od 17:00 s Xaverovem !!!  Nominováni jsou všichni hráči mužstva.

Sraz v 16:00 v Horních Počernicích.

Adresa: Božanovská 2098.

trenéři a vedoucí

 

30.10.2019

 Nominace na mistrovské utkání starších žáků Sport Optimum - SK Satalice

v sobotu 2.11.2019 od 11:00 hodin.

1) Jakub Alexij
2) Matouš Kvasnička - zástupce kapitána
7) Ondřej Mlčoch
9) Radek Forman 
12) Nicholas Lashway 
15) Tomáš Lipták - kapitán
8) Michal Matušinec
4) Tomáš Kapral
16) František Havlíček 
13) Jaroslav Rybalka
10) Petr Kodejš 
11) Vít Semecký
5) Patrik Pěchoušek
3) Adam Heřman
14) Černý Martin
6) David Bertolin

Sraz v 10:00 v Nuslích.
Adresa: Děkanská vinice I. 987/5

(https://www.google.cz/search?q=987/5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVhLQL9E3MjVIKivLNciuSso2WsTKamlhrm8KABhvk8ccAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwid-Kyn08TlAhWGd98KHYpbCToQmxMoATASegQIDhAK)
(https://www.google.cz/search?q=987/5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVhLQL9E3MjVIKivLNciuSso2WsTKamlhrm8KABhvk8ccAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwid-Kyn08TlAhWGd98KHYpbCToQmxMoATASegQIDhAK)

Z. Novotný

25.10.2019

POZOR - v pondělí 28.10.2019  NENÍ TRÉNINK !

Trenéři

22.10.2019

Nominace na mistrovské utkání v pátek 22.10. 2019 od 18:00 hodin v Satalicích  (Satalice - JM Chodov)


1) Jakub Alexij
2) Matouš Kvasnička - kapitán
7) Ondřej Mlčoch 
6) Adam Biedrawa 
9) Radek Forman 
12) Nicholas Lashway 
8) Michal Matušinec
4) Tomáš Kapral
16) František Havlíček 
13) Jaroslav Rybalka
11) Vít Semecký
15) Kryštof Hadrava
5) Patrik Pěchoušek
14) Martin Černý


 

Sraz v 17:00 v Satalicích.
Z. Novotný

17.10.2019

INFO:

Změna termínu mistrovského utkání Satalice - Chodov:

Termín utkání se mění ze soboty  26.10  na pátek 25.10 od 18:00 na UMT Satalice.

Z. Novotný

16.10.2019

Nominace  na mistrovské utkání starších žáků Satalice-FC Háje JM - D

v neděli 20.10.2019 od  11,00 hodin

1) Jakub Alexij
2) Matouš Kvasnička - zástupce kapitána
6) Adam Biedrawa 
9) Radek Forman 
12) Nicholas Lashway 
15) Tomáš Lipták - kapitán
8) Michal Matušinec
4) Tomáš Kapral
16) František Havlíček 
13) Jaroslav Rybalka
10) Petr Kodejš 
11) Vít Semecký
7) Kryštof Hadrava
5) Patrik Pěchoušek
3) Adam Heřman
14) David Bertolin
17) Jan Tříska


Sraz v 10:00 v Satalicích.

J. Souček, Z. Novotný

 

13.10.2019

POZOR:

Trénink v pondělí 14.10.2019 je pro všechny povinný !!! Všichni turfy nebo  tenisky !!!

Z. Novotný

10.10.2019

Nominace na mistrovské utkání v sobotu 12.10.2019 od 8:30  ((Újezd P4- SK Satalice).

1) Jakub Alexij
2) Matouš Kvasnička - zástupce kapitána
6) Adam Biedrawa
9) Radek Forman
12) Nicholas Lashway
15) Tomáš Lipták - kapitán
8) Michal Matušinec
4) Tomáš Kapral
16) František Havlíček
13) Jaroslav Rybalka
10) Petr Kodejš
11) Vít Semecký
5) Patrik Pěchoušek
14) Jan Tříska
Sraz v 7:30, nejpozději v 7:45.
Adresa: Nad Statkem 118, Praha 4.

2.10.2019.

Nominace na mistrovské utkání starších žáků na sobotu 5.10.2019.
1) Jakub Alexij
2) Matouš Kvasnička - zástupce kapitána
7) Ondřej Mlčoch
6) Adam Biedrawa
9) Radek Forman
12) Nicholas Lashway
15) Tomáš Lipták - kapitán
8) Michal Matušinec
4) Tomáš Kapral
16) František Havlíček
13) Jaroslav Rybalka
10) Petr Kodejš
11) Vít Semecký
5) Patrik Pěchouček
3) Adam Heřman
14) David Bertolin
17) Jan Tříska

Sraz v 15:00 v Satalicích.

J. Souček, Z. Novotný

28.9.2019

POZOR ZMĚNA Termínu POSLEDNÍHO UTKÁNÍ !!!

sobota 2.11.2019 výkop 11:00 Optimum Sport - Satalice.

Hřiště zůstává stejné - SK NUSLE.

Z. Novotný

25.9.2019

Nominace na 4. soutěžní utkání 29.9.2019 v Klánovicích  od 10:00 hodin (sraz v 9:00 hodin)

1) Jakub Alexij
2) Matouš Kvasnička -zástupce kapitána
7) Ondřej Mlčoch
6) Adam Biedrawa
9) Radek Forman
12) Nicholas Lashway
15) Tomáš Lipták - kapitán
8) Michal Matušinec
4) Tomáš Kapral
16) František Havlíček
13) Jaroslav Rybalka
10) Petr Kodejš
11) Vít Semecký

Sraz v 9:00 v Klánovicích.

Adresa: V Jehličině 391.

 

J. Souček, Z. Novotný

 

19.9.2019

Nominace na 3. mistrovské utkání v sobotu 21.9.2019 od 17:00.

1) Jakub Alexij
2) Matouš Kvasnička - zástupce kapitána
7) Ondřej Mlčoch
6) Adam Biedrawa
9) Radek Forman
12) Nicholas Lashway
15) Tomáš Lipták - kapitán
11) David Šmíd
4) Tomáš Kapral
16) František Havlíček
13) Jaroslav Rybalka
8) Adam Heřman
10) Petr Kodejš
3) David Bertolin
5) Patrik Pěchouček
14) Kryštof Hadrava

Sraz v 16:00 v Satalicích.

J. Souček, Z. Novotný

16.9.2019

Nominace na 2. soutěžní utkání -  Slavia Praha dívky - 18.9.2019 od 18:00 hodin

1) Jakub Alexij
7) Ondřej Mlčoch
6) Adam Biedrawa
9) Radek Forman
12) Nicholas Lashway
15) Tomáš Lipták - kapitán
10) Petr Kodejš
8 ) Michal Matušinec
4) Tomáš Kapral
16) František Havlíček
13) Jaroslav Rybalka
2) Adam Heřman
11) Vít Semecký
3) David Bertolin
5) Patrik Pěchouček
14) Kryštof Hadrava

Sraz v 17:15 ve Vršovicích.
Adresa : Vladivostocká (tréninkové centrum)

J. Souček, Z. Novotný

4.9.2019

Příspěvky PODZIM 2019

Provozní příspěvky dle kategorií:

(MŽ - S, SŽ - K+S,  MD - K, SD - K): u všech mužstev 2200 Kč / pololetí, 2. dítě 1100 Kč / pololetí

Členství ve Spartaku Kbely z.s.: dospělí  od 18 let: 100 Kč / rok,  mládež  50 Kč  - platí se na jaře a při nové registraci  

Členství ve FAČRu (podmínka registrace): 200 Kč / rok dospělí, 100 Kč / rok do 18 let - platí se na jaře a při nové registraci

Výběr příspěvků  - vedoucí mužstev zahájí výběr v září. Cíl: Dokončení a předání  do 21. října 2019

4.9.2019

Nominace na mistrovské utkání starších žáků v sobotu 7.9.2019 od 17:00.

1) Jakub Alexij
4) Jarosla Rybalka
5) Ondřej Matušinec
8 ) Matouš Kvasnička - kapitán
13) František Havlíček
11) Michal Matušinec
15) Ondřej Mlčoch
12) Tomáš Kapral
7) Kodejš Petr
9) Radek Forman
10) Nicholas Lashway
2) Patrik Pěchouček
3) David Bertolin
6) Adam Heřman

16) David Šmíd

Sraz v 16:00 v Satalicích.

J. Souček, Z. Novotný

1.9.2019

Úspěšné soustředění v RS středisku Horní Bradlo skončilo 31.8.2019.

Prezence na prvních trénincích  v srpnu a účast na soustředění můžete vidět v sekci Soupiska a  docházka.

Několik dalších fotek z jednoho dne soustředění  můžete vidět v sekci Výsledky a komentáře.

Další trénink už bude následovat  v pravidelném režimu PO, ST, PÁ  od 17,00 do 18,30 hodin na UMT Satalice

Přehled soutěžních zápasů mužstva je v sekci Zápasy

- 1. utkání hrajeme v Satalicích  7.9.2019 od 17:00 hodin proti Unionu Žižkov

J. Souček, Z. Novotný, M. Alexij

7.6.2018

Důležitá informace pro příští sezónu !  Nové mužstvo starších žáků

Stávající mužstvo mladších žáků bude tvořit základ společného mužstva starších žáků  SM Satalice-Kbely.

Tomuto mužstvu povedeme  už od 15.6.2019 na  tomto webu jeho rubriku (Starší žáci), zpočátku   budou stejné

informace v rubrice MŽ i SŽ.

 Hlavní přípravnou akcí mužstva bude soustředění od 24.8.2019 do 31.8.2019, ale doma začneme již dříve.

Tréninkové dny budou  PO, ST, PÁ od 17:00 do 18:30  - tréninky na UMT v Satalicích

1. trénink SŽ je plánován už na pondělí  19.8.2019 od 17:00 do 18:30 hodin (týden před soustředěním)

J. Souček, Z. Novotný

 

TOPlist