Sezona 2020 / 2021

19.5.2021.

INFO

Výbor klubu  projednal situaci v přípravě oslavy 100 let  fotbalu ve Kbelích.  Byl  schválen hlavní termín pro tuto akci - sobota 11. září 2021.

 

19.5.2021

INFO:

Po restartu tréninků v dubnu nastal nyní restart utkání - začali dorostenci utkáním 1. kola  obnoveného přípravného turnaje nazvaném  nyní  Jarní liga dorostu (JAL) - viz sekce dorost

19.5.2021

INFO:

Příprava přihlášek  do soutěží 2021-2022. Výbor klubu projednal  základní   plán přihlášek včetně  přihlášek v pokračující spolupráci s TJ  SK Satalice. Přihlášení do soutěží PFS (v termínu do 31.5.2021) budou:

Muži: mužstvo A a mužstvo B

Dorost starší

Dorost mladší (společné mužstvo Satalice + Kbely)

Žáci starší  ( budou působit v Satalicích  s možností celoročního tréninku na UMT)

Žáci mladší

Starší  přípravka 2011

Starší přípravka 2012

Mladší přípravka 2013

Mladší přípravka 2014

Předpřípravka 2015-2016 bude jako každoročně přihlášena do soutěže Ministar

V souvislosti s přípravou příští sezóny  probíhá aktualizace trenérského obsazení jednotlivých mužstev od 1.7.2021, která již  pokrývá výše uvedenou strukturu mužstev klubu.

J. Němec

 

15.4.2021

Restart fotbalových tréninků

Zatímco ještě v lednu jsme byli tzv. "v naději"   a řešili jsme otázky jak dohrát podzimní část sezóny, COVID mínil jinak. Po dalších 2 měsících  přerušené činnosti (až na částečné on-line tréninky některých mužstev přípravek alespoň jednou týdně a  běžecké tréninky dorostu mimo hřiště)  řešíme, jak i při velmi oklešťujících podmínkách restartovat tréninky co nejširšího počtu hráčů na hřišti.

Zůstáváme v naději, že se  podmínky  postupně přeci jen změkčí (fotbal je na rozdíl třeba od tenisu kolektivní hra) a bude možné přejít k racionálnějším formám tréninků než ve dvojicích. 

Doufáme a předpokládáme,  že na přelomu dubna-května se už rozběhne činnost všech mužstev  do standardního režimu  a také, že ještě do konce jarní sezóny  řadu utkání sehrajeme.

V letním období bude následovat soustředění pro všechna mužstva dorostu a žáků (ročníky 2003 - 2010) v Nymburce ( 15.-19. srpna), v přípravě je i soustředění pro přípravky a také letní příměstský tábor pro nejmenší.

V září bychom měli oslavit 100 let od založení fotbalového klubu ve Kbelích. 

A v září také  odstartuje nový ročník soutěží, na který se všichni těšíme. 

Ing. Jiří Němec

 

29.1.2021

INFORMACE

ZÁPIS STK PFS ZE DNE 27. 01. 2021

Na základě opakujících se vyjádření vlády a vzhledem k situaci, kdy vláda předpokládá, že stupeň číslo 5 bude  platit pravděpodobně až do konce února, STK přistoupila k následujícím pokynům.

- začátek podzimních dohrávek se bude řešit, až bude ČR ve stupni 4.
- kluby prozatím nebudou řešit termíny domácích utkání – dohrávky z podzimu
- termínová listina pro jaro bude upravena, až začnou dohrávky z podzimu 2020
- rozlosování jarní části soutěží bude uveřejněno k zadávání termínů, dvě kola před koncem dohrávek         podzimu

Jen pro INFO: Nesehraná utkání z podzimních kol (4. až 8. kolo) – Spartak Kbely

muži A: 8.kolo – A3B Kbely – Strašnice přesunuto na ????? (bude řešeno v součinnosti domácí-hosté-STK)
Dorost B 8.kolo – C2A KBELY – POČER. přesunuto na ????? (bude řešeno v součinnosti domácí-hosté-STK)

Ze zapisu STK

J.Němec

4.1.2021

PES 5  je  (nejen) na sportovce  pes. 

To všichni víme, ale pro jistotu přikládáme sdělení generálního sekretáře FAČR:

Vážení členové FAČR, 

předně všeho mi dovolte vám popřát vše dobré v nadcházejícím roce.

Chce se mi věřit, že se setkáme co nejdříve osobně.

Do té doby přikládám ihned po konci svátečního času aktuální vládní pravidla pro trénování. Tato pravidla budou platit minimálně do 10. 1. 2021:

       1. trénovat lze pouze venku

        2. trénovat lze max. do 2 osob na jednom hřišti; aktuální vládní opatření již bohužel vylučuje hřiště dále                 členit/rozdělovat;

         3. v rámci tréninku musí být nastavena taková režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z                   různých dvojic;

         4.  šatny, sprchy, a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště nelze využít, pro toalety je nutné nastavit                     zpřísněná hygienická opatření.

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář FAČR

Vánoční přání ...............

19.12.2020

Doba jako na houpačce - přechodem na 3. stupeň PES  bylo možné chvíli trénovat a hrát,  což od 18.12. zpětným krokem na 4. stupeň bohužel  zase skončilo. Do konce roku určitě žádné systematické tréninky žádné zápasy !

A i když je nám to líto, takové každoroční štědrovečerní fotbalové dopoledne, jaké je na následující fotografii, letos nebude. Ale buďme optimisté, určitě i tato komplikovaná doba postupně přejde,  a kbelský fotbal oslaví 100 leté výročí  již za normálnějších podmínek.

Výkonný výbor Spartaku přeje všem členům klubu a jejich rodinám  pěkné Vánoce, hodně hezkých dárků a hlavně hodně zdraví a žádný COVID 19!

 

27.10.2020

     
 Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR  
o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021  


            

          1.    Soutěžní ročník 2020/2021 se ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží   v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, jako řídícího orgánu soutěže,  přerušuje do dne 31. 12. 2020 do 23:59 hod.  

          2.   Po dobu přerušení nejsou řídící orgány soutěží oprávněny schválit konání mistrovských a  pohárových utkání.  

27.10.2020

JUDr. Pauly
generální sekretář FAČR

 

21.10.2020

SDĚLENÍ FAČR - OMEZENÍ COVID 19

Vážení,

dovoluji si vás informovat, že v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR platí v období od zítra dne 22. října 2020 od 00:00 hod.  do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod úplný zákaz fotbalových aktivit.

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

Tím se mění a ruší všechny níže uvedené  informace v této věci.

J. Němec

19.10.2020

Stanovisko výboru Spartaku Kbely   k pokračování tréninků v týdnu od 19.10. do 23.10.2020
 
Tréninky budou v tomto období pokračovat nebo budou zrušeny na základě  rozhodnutí  trenérů jednotlivých mužstev.
V případě pokračování tréninků  budou tyto organizovány na základě dobrovolnosti  jak trenérů, tak hráčů (jejich rodičů) a  musí při nich být striktně dodržována stanovená pravidla:
- bez používání šaten
- v omezení počtu osob ve skupině na maximuálně 6
- stáleho dodržování vzdáleností skupin od sebe při tréninku
- v organizaci odchodů a příchodů na hřiště
- dalších  případných  omezení
 
Pokud  by  byl zjištěn pozitivní nález nákazy v   takto trénujícím týmu  (odděleně budou posuzovány  týmy  trénující ve Kbelích  a v Satalicích), budou tréninky  tohoto mužstva okamžitě přerušeny  a  výbor případně přijme další opatření pro celý klub.
Obdobně bude výbor postupovat při zjištění, že stanovená omezení a pravidla nejsou některými trenéry (a mužstvy) dodržována.

Výkonný výbor Spartaku Kbely

14.10.2020

OPRAVA - JEN ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ  AREÁLU SATALICE

Po dalších konzultacích s vedením Areálu Satalice bylo rozhodnuto, že je možné mužstvy Spartaku Kbely využívat dělenou plochu UMT  tak, aby byl dodrženy níže uvedené podmínky zprávy FAČR GS_41_2020  (max 4x6 osob na hřišti v oddělených sektorech, bez šaten !). Navíc je nutné vždy ohlásit předem, zda trénink příslušného mužstva proběhne.  Tato dohoda platí zatím pro čtvrtek 15.10,   (muži Kbely) a pátek 16.10.2020 (dorost Kbely). O programu dalšího týdne bude bude ještě jednáno.

J.Němec

13.10.2020

Další zpřísnění podmínek tréninků!

Zpráva GS_41_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL

K 13/10/2020

 
 
   

Vážení,

v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

V těchto dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
  2. je zakázáno používat:
  1. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
  2. vnitřní sportoviště;
  1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
  2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

Fotbalová asociace České republiky

12.10.2020

INFORMACE PFS:

Zpráva GS_40_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 11/10/2020

v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o přerušení soutěžního ročníku (viz příloha) upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období od 12. 10. 2020 00:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod.

V těchto 14 dnech platí, že:
 

      1. se nekonají žádná soutěžní utkání;

      2. je zakázáno používat:

  1. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
  2. vnitřní sportoviště;
  1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení hygienických opatření;
  2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Jan Pauly  FAČR

9.10.2020

 

9.9.2020

Nové malé hřiště pro předpřípravky -  Arena Pražské Teplárenské - OTEVŘENO

Startem  do nové sezóny  s číslem 100 od založení klubu,  bylo slavnostní otevření  nového malého travnatého hřiště pro nejmenší fotbalisty klubu. Otevření se zúčastnili významní hosté a podporovatelé sportu ve Kbelích, kteří přestřihli  startovní pásku tohoto  malého,  ale pro praktický život klubu  významného díla (viz fotografie níže).  Hřiště bylo budováno vlastními silami klubu přibližně dva roky na pozemku, který sice přináleží k fotbalovému hřišti, ale sloužil celou řadu let mnoha jiným, nefotbalovým účelům a v posledních letech  tam bylo spíše rumiště.   Prvním krokem zvelebení tohoto území byl  v loňském roce  hrubý úklid  a odvoz velkého množství různé suti a podobných materiálů. Následovaly zemní práce - urovnání terénu  a vytvoření podmínek založení trávníku. K tomu nutné opravy zavlažovacího zařízení celého stadionu a úpravy oplocení velkéhoi malého  hřiště, posléze vypěstování trávníku a  další desítky až stovky hodin práce obětavých členů klubu.  Finančně akci v obou letech zásadně podpořil největší sponzor firma  Pražská teplárenská  a další náklady již pocházely většinou z příspěvků členů klubu.  Hnacím motorem zvelebení pozemku byl Tomáš Haniak. A zvelebení bude pokračovat. Po dohodě s vedením firmy Park Kbely bude  stávající,  již  upravená plocha, rozšířena zapůjčením potřebných m2  z vedlejšího areálu na vybudování potřebného zázemí pro malé fotbalisty a jejich rodiče. Tempo  dalšího  zvelebování je  sice  limitováno finančními možnostmi klubu, přesto doufáme, že se tento  krok  podaří realizovat už v roce 2021  - ve výročním roce jeho 100 leté historie. Na třech úvodních fotografiích jsou uvedeni hlavní podporovatelé a dodavatelé prací na novém hřišti a také velká očekávání těch, pro které bylo vybudováno.

J. Němec

A fotoreportáž  ze  startu  Spartaku Kbely do sezóny  objektivem Petra Váni: 

28.8.2020

Slavnostní otevření Sportovní haly Kbely proběhne 4.9.2020 od 13:00 hodin

28.8.2020

Program:
15:30    Slavnostní otevření nové tréninkové plochy přípravek za účasti starosty MČ Praha 19 a zástupce sponzora Pražské                           plynárenské
15:45    Historicky první utkání Dráčat na novém tréninkovém hřišti
17:00    Pohárový zápas můžů Spartak Kbely - SK Teboradice

3.8.2020

Poslední přípravný zápas mužů A:

4.8.2020: Spartak Kbely A - dorost Dukly Praha  v Satalicích od 18,30 hodin.

 

 

22.7.2020

Telegraficky z klubu:

Přípravná utkání mužů A:

19.7.2020 - Čechie Smíchov-Spartak Kbely 1:2 (1:0), branky Paulík, Češka

23.7.2020 - Spartak Kbely - SK Úvaly od 18:00 hodin   0:4 (0:2) - viz  výsledky a komentáře

28.7.2020 - Spartak Kbely - Meteor U19 od 18:00 hodin

2.8.2020 - SK Tišice - Spartak Kbely od 17:00 hodin v Ovčárech

M. Haniak

DOROSTENCI:

Prázdninová pauza  14.7.-2.8.2020.

První trénink  po pauze: 3.8.2020 od  18:00 hodin  ve Kbelích

(celkem 7 tréninků před soustředěním: 3.8., 5.8.(Satalice), 7.8.,10.8.,12.8.(Satalice),14.8.,17.8.)

Od 18.8. do 23.8. dopoledne soustředění SC Nymburk

23.8. od 17:00 hodin první soutěžní utkání  Spartak Kbely A - FC Háje JM  (Kbely T)

26.8. od 18:30 hodin  první  soutěžní utkání Tempo Praha B - Spartak Kbely B (Tempo UMT/T)

J. Němec

11.7.2020

Telegraficky z klubu:

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:

Mužstvo mužů A vedené nový trenérem Martinem Haniakem již zahájilo přípravu na novou sezónu, protože už o víkendu 8. nebo 9.8.

 2020 ho čeká první soutěžní utkání  na JM Chodov.

-  hned potom,  v neděli 16.8.20 bude hrát mužstvo A 1. domácí utkání s TJ Kyje B

A následující víkend 22.-23.8. už budeme hrát na  čtyřech frontách:

  Muži   A  v Dubči

  Muži B  v Běchovicích s Partisanem Prague

   Dorost A  -  doma s  mužstvem Hájů JM

   Dorost B - na Tempu B

Podrobný rozpis   domácích utkání musí klub dodat do systému IS.FOTBAL u  mužstev mužů do 25.7. !!

u ostatních mužstev včetně přípravek  dpo 9.8.2020  (a to včetně jednání se soupeři o  externích termínech).

DOROST  - ani kvůli prázdninám tréninky nepřerušil  a pokračuje sice v omezeném počtu hráčů v přípravě na hřišti ve Kbelích.

SOUSTŘEDĚNÍ:

Přípravky:

Krkonoše, Smejkalova Bouda, www.smejkalovabouda.cz
Termín: 28.7.-2.8.2020
Určeno pro hráče: MP (2011,2012), SP(2009,2010),  též MŽ(2008)
Kapacita: 55 osob ( 45 dětí + 10 dospělých)

Dráčata:

Příměstský tábor ve Kbelích (PP) 10.8.-14.8.2020

Starší žáci  (2006,2007)

RS Tesla  22.-29.8.2020

DOROST  (2005, 2004, 2003, 2002)

SC Nymburk 18.8.-23.8.2020

HŘIŠTĚ:

Nové tréninkové hřiště pro přípravky v zadní části stadionu - probíhají dokončovací práce tak, aby hřiště mohlo být využíváno už od září 2020.

J. Němec

 

 

 

13.6.2020

Velký úspěch kbelských  Dráčat

Po jarní koronavirové přestávce se v sobotu 13.6. uskutečnil finálový turnaj  Ministaru ročníku 2019/2020.

A vyhrála ho kbelská Dráčata!  Ve více než desetileté tradici turnaje Ministar kbelští zvítězili poprvé !!

Blahopřejeme všem hráčům a realizačnímu týmu.
 

J. Němec

11.6.2020

INFORMACE

"Fotbalový kemp Evy Haniakové  - pro zájemce je ještě několik volných míst".
Kemp se bude konat ve Veletově nedaleko Kolína a to od 13.7. - 18.7. 2020
Kempu se mohou zúčastnit děvčata a chlapci ročníku 2005 – 2011 (ostatní
ročníky po domluvě). 
Cena kempu je 5 800 Kč včetně DPH (pro stálé účastníky 5300 Kč při 4 účasti)
Těšíme se na Vás a věříme, že se v létě na našem kempu potkáme.
Zde odkaz na přihlášku
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Jh3AeLz3b-1TrMLztClhxnEl2dS_
FMfyCKpAdbx0kiMeIg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2RffRi8JAPosj2ViMigj5
qpomU2K8F-Kkb1EO5Zn89nCY5C2flfqrmfcA
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Jh3AeLz3b-1TrMLztClhxnEl2dS_FMfyCKpAdbx0kiMeIg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2RffRi8JAPosj2ViMigj5qpomU2K8F-Kkb1EO5Zn89nCY5C2flfqrmfcA)
 

 

29.5.2020

Přihlášky mužstev do soutěží v sezóně 2020-2021.

Do soutěží jsou přihlášena mužstva:

Muži A

Muži B

Starší dorost A

Starší dorost B (včetně hráčů MD)

Starší žáci  - tady bude hrát sdružené mužstvo  Satalice+Kbely  pod hlavičkou Satalic

Mladší žáci -  mužstvo po vzájemné dohodě přihlásily Satalice, kde budou mít  MŽ tréninkovou i zápasovou základnu

Starší přípravka 2010

Starší přípravka 2011

Mladší přípravka 2012

Mladší přípravka 2013

Přejeme všem mužstvům a jejich trenérům úspěšná soutěžní utkání a dobrá postavení v tabulkách..

J. Němec

25.5.2020

BRIGÁDY

Dovolte mi jménem Spartaku Kbely poděkovat vám všem, kdo se zúčastnili našich jarních brigád. Odvedli jste obrovský kus práce a odměnou za to je společná radost, jaké máme super hřiště. Věřím, že se shodneme, že je radost si zahrát na nádherném trávníku a já osobně to všem hráčům závidím. Držme si palce ať se Spartaku daří a společně si užívejme všech úspěchů našich týmů, dobré party trenérů, rodičů a přátel klubu.

Víťa

21.5.2020

Nové tréninkové hřiště v zadní části stadionu roste.............

Po loňském hrubém úklidu plochy a navezení ornice  nastoupila firma TESKAHOR k finální úpravě  budoucího malého tréninkového hřiště.   V této fázi bude založen trávník a připraven systém zavlažování. 

Tři fotografie z  průběhu prací dávají představu, že i když plocha má interní název malé zadní hřiště,  určitě bude dobře sloužit pro tréninky  nejmladších kategorií v klubu.  A perspektivně v delším časovém horizontu.... ? To se teprve uvidí.  Možná, že tady bude možné realizovat i malou zimní UMT s osvětlením.

 J. Němec

 

17.4.2020

Předseda klubu po dohodě s členy výboru  organizuje
na   sobotu 25.4. od 10.00 hod  B R I G Á D U  na úpravě stadionu
Budeme rádi za pomoc od členů klubu i rodičů dětí. Zároveň prosíme abyste si s sebou přinesli nářadí nebo pomůcky k práci  (běžné zahradní nářadí a podobně).
V případě dotazů kontaktujte Martina Haniaka nebo Víťu Mrkvičku - telefony viz kontakty.

J. Němec