Sezona 2021 / 2022

30.10.2021

Smutná zpráva  - zemřel Ing. Arnošt Pazdera, kbelský rodák, hráč národního týmu a  Sparty Praha. Čest jeho památce!

 

10.10.2021

Výroční schůze klubu za roky 2019 a 2020

 

Spartak Kbely z.s.Železnobrodská 961/4a

197 00 Praha 9 - Kbely

IČO: 02431866

 

Předseda klubu Spartak Kbely z.s. v souladu se stanovami svolává

                SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

                            (VÝROČNÍ SCHŮZE ZA ROKY 2019 a 2020)

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 18 hodin v klubu budovy na hřišti,

                           Železnobrodská 961/4a,   19700 Praha 9 – Kbely                                                                                                        

Pozvání obdrží delegáti zvolení na výroční schůzi 2019 a jejich náhradníci + hosté

Program shromáždění:

1) Organizační záležitosti

a) Volba řídícího schůze a zapisovatele schůze

b) Uvolnění 3 delegátů, volba nových 3 delegátů

c) Návrhy na změny ve výkonném výboru

d) Upřesnění stanov

e) Upřesnění interní směrnice o struktuře výboru

f) Schválení výše příspěvků pro rok 2021 a 2022

2) Výroční zprávy o činnosti a jejich výsledcích za rok 2019 a 2020

3) Hospodaření klubu za rok 2019 a 2020

4) Plán činnosti na sezónu 2021 - 2022 a dlouhodobé cíle klubu

5) Pokračování spolupráce klubů Kbely + Satalice

6) Vystoupení jednotlivých zástupců mužstev (trenéři nebo vedoucí)

7) Diskuse a návrhy

8) Usnesení - závěry


V Praze 10.10.2021

                                                                        Martin Haniak

                                                                        předseda klubu



 

14.9.2021

Oslava 100 let kopané ve Kbelích se vydařila !

Pestrý program slavnostního dne 100. výročí založení klubu v sobotu 11.9. 2021 byl zahájen turnajem minipřípravek. Pozvání k této významné události přijaly týmy Sokola Vinoře, Slavie Radonice a Spartaku Hrdlořez. Díky široké základně jsme postavili dva týmy Dráčat, ve kterých si mohla spousta dětí zahrát svá první soutěžní utkání. Předvedená hra našich týmů i  ostatních účastníků příjemně překvapila všechny přítomné včetně trenérů. V pohodové a velmi přátelské atmosféře se odehrálo všech deset zápasů. Turnaj vyhrál tým Radonic, na druhém místě se umístil tým Vinoře a na třetím místě  kbelské družstvo v černobílých dresech. Čtvrté Hrdlořezy byly o bod před dalším týmem Dráčat v rudých dresech. O výsledek nikomu nešlo, bylo však důležité, že si nováčci zahráli soutěžní utkání ve skvělé a bouřlivé atmosféře. Během vyhlášení byly všechny zúčastněné děti obdarovány pamětní medailí 100. výročí našeho klubu a trenéři zároveň dostali pro své kluby knihu o naší stoleté historii.

M. Schmid - šéftrenér předpřípravky

Všechny fotografie v těchto Aktualitách z oslav 100 letého výročí založení fotbalového klubu  ve Kbelích  pochází  z fotoaparátů Petra Váni

Několik fotografií z miniturnaje přípravek

Po těch nejmenších  nastoupili k soutěžním i přátelským utkáním borci z přípravek  v  kategoriích U8, U9, U10, U11.  A ve 14 hodin  tuto část programu završilo soutěžní utkání mladších žáků  U12.

Výsledky těchto klání:

Přátelská utkání:

U8: Spartak Kbely - Slavia Praha  19:9

U9 : Spartak Kbely - Slavia Praha    27:7

Soutěžní utkání:

U10 : Spartak Kbely - Slavoj Podolí  10:10 (4:5)

U11 : Spartak Kbely - TJ Praga 3:14 (2:6)

U12: Spartak Kbely - JM Chodov    1:4 (0:2)

Fotografie z přátelských zápasů U8 a U9 se Slavií Praha:  U8 - 18:9, U9 - 27:7

Fotografie ze soutěžního utkání G3J SP 2012  Spartak Kbely- Slavoj Podolí dívky 10:10 (4:5)

Foto ze soutěžního utkání  skupiny G3H -  SP 2011 Spartak Kbely-TJ Praga   3:14 (2:6)

Foto ze soutěžního  utkání MŽ (66MŽ)  Spartak Kbely - JM Chodov 1:4 (0:2)

Hlavní utkání programu - v zápase starých gard:  All Stars výběr hvězd -  SG Spartak Kbely

V utkání se bylo na co dívat. Hráči ALL STARS  i SG Spartaku Kbely nic nezapomněli ze svých dovedností  a v utkání padlo hodně branek na obou stranách, více však do kbelské branky. Utkání završila střelba 5 penalt na každé straně a po nich dosáhlo konečné skore impozantních 18:13. Ve výběru hvězd nastoupilo 15 hráčů, většinou ověnčených  dřívějšími tituly mistrů republiky, medailemi z  olympiády i mistrovství Evropy,  úspěchy v zahraničním angažmá, ale i osobnosti  z jiné branže - hokeje a herectví.  Uvádíme alespoň jména některých z nich - Karel Poborský, Jiří Novotný, Ladislav Vízek a také třeba také  Roman Skamene.

I v mužstvu SG Spartaku Kbely  hrálo hodně známých  kbelských osobností, dřívějších i stávajících hráčů a fotbalových funkcionářů, uvádíme alespoň některé z nich  -  Eva Haniaková  bývalá kapitánka reprezentačního mužstva žen,  Radek Petráň dřívější hráč mužstva Kbel a nyní místostarosta obce,  Milan Antoš dřívější ligový hokejista a další.

Po křestu knihy 100 let kbelského fotbalu,  který proběhl ještě před vlastním hlavním utkáním, následovala po něm autogramiáda, kdy knihu podepisovali nejen hlavní autor  Miloslav Jenšík a jeho spolupracovníci, ale i další známé osobnosti

Podrobnější informace o sestavách  soupeřů ze vyčíst z kopie programu dne, uvedeného na konci  Aktualit ke 100 letům fotbalu ve Kbelích..

Následují fotografie z nástupu a vlastního zápasu. - slavnostní výkop provedl starosta Kbel  pan Pavel Ždárský a hudebník - kbelský rodák a fotbalista  Karel Vágner.  Zápas komentoval Štěpán Škorpil, který  svým profesionálním  komentářem nejen doplňoval fotbalové projevy aktérů na hřišti, ale poskytl divákům i mnoho dalších  zajímavých informací ze světa fotbalu.
 

 

 

 

 

 

Organizace, zábavné atrakce  a různé foto z akce

Křest knihy 100 let fotbalu a autogramiáda a autor knihy  Miloslav Jenšík

A důležité  osoby organizace programu a  výroby knihy 100 let fotbalu ve Kbelích

Zleva: Ředitel akce  Víťa Mrkvička (v rozhovoru s Karlem Poborským), moderátor Honza Říha, koordinátor přípravy a výroby knihy  Míra Schmid s autorem knihy Miloslavem Jenšíkem a  také se starostou Prahy 19 Pavlem Ždárským.

A nakonec přehledně program celého dne tak,  jak ho měli návštěvníci k dispozici.

Z podkladů  týmu organizátorů sestavil J. Němec

 

 

 

 

 

 

1.9.2021

pohádkový park

I Spartak Kbely měl svůj stánek v letošním Pohádkovém parku, pořádaném městskou částí Praha 19 a KRC Cobydup.
Děkujeme všem, kteří jste se u nás zastavili!
 

21.8.2021

Přípravy na oslavu 100 let fotbalu ve Kbelích pokračují - již dnes zveme všechny naše příznivce na  svátek fotbalu v naší obci  11. září 2021!

20.8.2021

SOUSTŘEDĚNÍ

Mužstva dorostu a starších žáků se připravovala  na soutěže   od 15. do 19.8. 2021 na soustředění  ve Sportovním centru Nymburk.

           Mladší dorostenci                      Starší dorostenci                         Společná fotografie

 

Starší žáci

Poznámka: Pro zvětšení fotografiíí 2x klikněte

J. Němec

 

 

Několik fotografií  z tréninků...............

19.8.2021

Příprava výroční schůze klubu (Shromáždění delegátů)

Vzhledem k uplynulým, dost nestandardním obdobím s Covidem, který vedl k odkladu výročních schůzí v roce 2020 i na jaře 2021, bude se příští výroční schůze zabývat výsledky a hospodařením klubu za dva roky 2019 a 2020. Plánovaný termín je v říjnu a podrobná příprava proběhne hned po oslavě 100 letého výročí fotbalu ve Kbelích dne 11.9.2021.

J.Němec

19.8.2021

Nový sběrný bankovní účet klubu  pro platby členů a mužstev klubu.

Pro zjedodušení  finanční komunikace s členy a mužstvy klubu byl založen sběrný účet

klubu:

123-4830300297/0100

Nezapomeňte uvádět jméno plátce a jako VS datum narození.

U hromadných plateb od mužstev a podobně  je třeba do zprávy dát název mužstva plátce a  VS  datum narození vkladatele (ved. mužstva a pod.)

Na tento účet budou zasílány všechny (členské) platby pro klub od 20.8.20121

J.Němec

4.8.2021

NÁBOR

Víťu Mrkvičku můžete kontaktovat i na mailové adrese vitamrkvicka@email.cz.

Tréninky budou v sezoně 2021/2022 probíhat ve dnech:

Po-St 17:00 roč. 2009 až 2012
Út-Čt 16:30 roč. 2013 a mladší

Těšíme se na vás!

29.7.2021

Důležité !!  Opatření COVID k amatérským soutěžím (FAČR a PFS)

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských 
soutěží

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející
z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR:
1. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu
utkání  tj. osob přímo se účastnících povolena za následujících podmínek:
a) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů
ochrany veřejného zdraví nahrazuje evidence v IS FAČR a zápis o utkání; každý tým je
povinen pro tyto potřeby nahlásit rozhodčímu jednu kontaktní osobu (vedoucího mužstva,
případně trenéra) a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření; b) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a
zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti (viz bod 3.),
jejichž splnění je rozhodčí povinen před začátkem utkání zkontrolovat a osoba přímo se
účastnící utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je rozhodčí
povinen takové osobě neumožnit účast na utkání; Rozhodčí je povinen po skončení utkání potvrdit

u osob přímo se účastnících utkání splnění podmínek bezinfekčnosti (viz bod 3.) v elektronickém

zápise o utkání a současně uvést kontaktní osoby s telefonními čísly u obou týmů.

2. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:
a) umožňuje se přítomnost diváků pouze v souladu s mimořádným opatřením MZ (obecně
max. 2000 osob), b) utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění
covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti
(viz bod 3.), jejichž splnění je organizátor akce, v tomto případě pořadatel (tzn. domácí
klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání jako divák je povinna jejich splnění
prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit vstup na
utkání, c) vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m, d) pořadatelé

sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej zúčastní více než 1000 osob
jsou povinni oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejméně 5
dní předem, e) pořadateli utkání se doporučuje vhodným způsobem (nejlépe umístěním viditelné
informativní tabule při vstupu) informovat diváky o povinnosti dodržení podmínek pro účast
na utkání (viz bod 3).

3. Aktuální podmínky pro účast všech osob na utkání (osob přímo se účastnících i diváků):
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o
provedeném očkování, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivníPOC antigenního testu na přítomnost

antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo

více než 180 dní, nebo e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,

který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k  použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

OTÁZKY A ODPOVĚDI  (COVID)

Vážení členové FAČR,

po komunikaci s MZČR došlo k úpravě souboru pravidel ke konání soutěžních zápasů a upřesnění některých nejasností. Upravená pravidla naleznete v příloze tohoto sdělení, zároveň FAČR připravil odpovědi na nejčastější dotazy, které z hnutí zaznívají před startem amatérských soutěží.

Kontrolu bezinfekčnosti všech přímých účastníků utkání, tzn. osob uvedených v zápise o utkání, provádí před utkáním rozhodčí, když domácí a hostující družstvo je zároveň povinno sdělit rozhodčímu kontaktní údaj (telefon) na jednu osobu ze svého družstva (ve většině případů vedoucí družstva, případně trenér). Při vyplňování elektronického zápisu o utkání následně rozhodčí stvrdí, že všichni přímí aktéři utkání prokázali svou bezinfekčnost a zároveň uvede jméno, příjmení a telefon nahlášené kontaktní osoby z každého družstva.

Kontrolu bezinfekčnosti diváků provádí pořadatel utkání, tzn. domácí družstvo.

Jak rozhodčí, tak i pořadatel, jsou dle platného mimořádného opatření MZČR oprávněni provádět takovou kontrolu a dané osoby jsou povinny se jí podrobit. V případě, že kontrolu odmítnou, je kontrolující osoba oprávněna nepřipustit je k utkání.


 

Osoby přímo se účastnící utkání (hráči, rozhodčí a členové realizačního týmu)

 1. Jakým způsobem má být kontrola splnění bezinfekčnosti prováděna?

Osoba přímo se účastnící utkání je povinna před zahájením utkání prokázat svou bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedeným v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Certifikát o provedení testu, očkování či potvrzení o prodělání nemoci je osoba přímo účastnící se utkání oprávněna předložit v tištěné či elektronické podobě.

 1. Kdo je odpovědný za kontrolu splnění bezinfekčnosti osob přímo se účastnících utkání?

Za kontrolu bezinfekčnosti osob přímo se účastnících utkání odpovídá rozhodčí.

 1. Kdo rozhoduje o zákazu vstupu osoby přímo se účastnící utkání z důvodu neprokázání bezinfekčnosti na utkání?

O nepřipuštění osoby přímo se účastnící utkání z důvodu neprokázání bezinfekčnosti rozhoduje rozhodčí.

 1. Ve kterých případech stačí k prokázání bezinfekčnosti čestné prohlášení?

Čestným prohlášením se mohou prokázat pouze osoby, které absolvovaly test ve škole či školském zařízení v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZČR.

 1. Jak postupovat v případě pozitivního samotestu provedeného na místě?

V případě pozitivního samotestu je osoba povinna podstoupit kontrolní PCR test a dále se postupuje dle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR.

 

Diváci

 1. Jakým způsobem má být kontrola splnění bezinfekčnosti prováděna?

Divák je povinen při vstupu na utkání prokázat svou bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedeným v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Certifikát o provedení testu, očkování či potvrzení o prodělání nemoci je divák oprávněn předložit v tištěné či elektronické podobě.

 1. Kdo je odpovědný za kontrolu splnění bezinfekčnosti u diváků?

Za kontrolu bezinfekčnosti diváků odpovídá pořadatel utkání.

 1. Kdo rozhoduje o zákazu vstupu diváka z důvodu neprokázání bezinfekčnosti na utkání?

O nepřipuštění diváka na utkání z důvodu neprokázání bezinfekčnosti rozhoduje pořadatel utkání.

 1. Ve kterých případech stačí k prokázání bezinfekčnosti čestné prohlášení?

Čestným prohlášením se mohou prokázat pouze osoby, které absolvovaly test ve škole či školském zařízení v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZČR.

 1. Je potřeba vést evidenci diváků účastnících se utkání?

Evidence diváků se nevede.

 1. Kdo není povinen prokazovat bezinfekčnost?

Bezinfekčnost nejsou povinny prokazovat děti ve věku do 6 let (tzn. diváci ve věku 6 let včetně a výše tuto povinnost mají).

Tyto dotazy budou průběžně aktualizovány a doplňovány. V případě nejasností je Vaše dotazy možné zasílat na emailovou adresu covid@fotbal.cz.

21.6.2021

Dokopná 2021 se vydařila - vše proběhlo dle programu

Poslechlo i počasí  a schovalo si déšť až na později. I když sezóna 2020-2021 byla ve skutečnosti velmi krátká s velkou zimní Covid pauzou, v jejím závěru už  všechna mužstva Spartaku Kbely "jela naplno". Projevilo se to i v hojné účasti, na hřišti byl velký mumraj (viz též foto). A na konci  dětský ohňostroj a občerstvení dle chuti. Věříme, že  stejně dobře vykročíme do sezóny 2021-2022 a že Covid se již zpátky nepřižene.

J. Němec

 

21.6.2021

Po dlouhé  Covid pauze se  20.6.2021 v Běchovicích dohrával závěr  turnaje Ministar

A  nejmenší fotbalisté Spartaku Kbely  obhájili pohár z minulé sezóny !!!

Je to veliký úspěch, protože za více než  10 let trvání turnaje   Kbely vyhrály loni poprvé a  nyní pohár obhájily!

 

GRATULUJEME !

19.5.2021.

INFO

Výbor klubu  projednal situaci v přípravě oslavy 100 let  fotbalu ve Kbelích.  Byl  schválen hlavní termín pro tuto akci - sobota 11. září 2021.

 

19.5.2021

INFO:

Po restartu tréninků v dubnu nastal nyní restart utkání - začali dorostenci utkáním 1. kola  obnoveného přípravného turnaje nazvaném  nyní  Jarní liga dorostu (JAL) - viz sekce dorost

19.5.2021

INFO:

Příprava přihlášek  do soutěží 2021-2022. Výbor klubu projednal  základní   plán přihlášek včetně  přihlášek v pokračující spolupráci s TJ  SK Satalice. Přihlášení do soutěží PFS (v termínu do 31.5.2021) budou:

Muži: mužstvo A a mužstvo B

Dorost starší

Dorost mladší (společné mužstvo Satalice + Kbely)

Žáci starší  ( budou působit v Satalicích  s možností celoročního tréninku na UMT)

Žáci mladší

Starší  přípravka 2011

Starší přípravka 2012

Mladší přípravka 2013

Mladší přípravka 2014

Předpřípravka 2015-2016 bude jako každoročně přihlášena do soutěže Ministar

V souvislosti s přípravou příští sezóny  probíhá aktualizace trenérského obsazení jednotlivých mužstev od 1.7.2021, která již  pokrývá výše uvedenou strukturu mužstev klubu.

J. Němec

 

15.4.2021

Restart fotbalových tréninků

Zatímco ještě v lednu jsme byli tzv. "v naději"   a řešili jsme otázky jak dohrát podzimní část sezóny, COVID mínil jinak. Po dalších 2 měsících  přerušené činnosti (až na částečné on-line tréninky některých mužstev přípravek alespoň jednou týdně a  běžecké tréninky dorostu mimo hřiště)  řešíme, jak i při velmi oklešťujících podmínkách restartovat tréninky co nejširšího počtu hráčů na hřišti.

Zůstáváme v naději, že se  podmínky  postupně přeci jen změkčí (fotbal je na rozdíl třeba od tenisu kolektivní hra) a bude možné přejít k racionálnějším formám tréninků než ve dvojicích. 

Doufáme a předpokládáme,  že na přelomu dubna-května se už rozběhne činnost všech mužstev  do standardního režimu  a také, že ještě do konce jarní sezóny  řadu utkání sehrajeme.

V letním období bude následovat soustředění pro všechna mužstva dorostu a žáků (ročníky 2003 - 2010) v Nymburce ( 15.-19. srpna), v přípravě je i soustředění pro přípravky a také letní příměstský tábor pro nejmenší.

V září bychom měli oslavit 100 let od založení fotbalového klubu ve Kbelích. 

A v září také  odstartuje nový ročník soutěží, na který se všichni těšíme. 

Ing. Jiří Němec

 

29.1.2021

INFORMACE

ZÁPIS STK PFS ZE DNE 27. 01. 2021

Na základě opakujících se vyjádření vlády a vzhledem k situaci, kdy vláda předpokládá, že stupeň číslo 5 bude  platit pravděpodobně až do konce února, STK přistoupila k následujícím pokynům.

- začátek podzimních dohrávek se bude řešit, až bude ČR ve stupni 4.
- kluby prozatím nebudou řešit termíny domácích utkání – dohrávky z podzimu
- termínová listina pro jaro bude upravena, až začnou dohrávky z podzimu 2020
- rozlosování jarní části soutěží bude uveřejněno k zadávání termínů, dvě kola před koncem dohrávek         podzimu

Jen pro INFO: Nesehraná utkání z podzimních kol (4. až 8. kolo) – Spartak Kbely

muži A: 8.kolo – A3B Kbely – Strašnice přesunuto na ????? (bude řešeno v součinnosti domácí-hosté-STK)
Dorost B 8.kolo – C2A KBELY – POČER. přesunuto na ????? (bude řešeno v součinnosti domácí-hosté-STK)

Ze zapisu STK

J.Němec

4.1.2021

PES 5  je  (nejen) na sportovce  pes. 

To všichni víme, ale pro jistotu přikládáme sdělení generálního sekretáře FAČR:

Vážení členové FAČR, 

předně všeho mi dovolte vám popřát vše dobré v nadcházejícím roce.

Chce se mi věřit, že se setkáme co nejdříve osobně.

Do té doby přikládám ihned po konci svátečního času aktuální vládní pravidla pro trénování. Tato pravidla budou platit minimálně do 10. 1. 2021:

       1. trénovat lze pouze venku

        2. trénovat lze max. do 2 osob na jednom hřišti; aktuální vládní opatření již bohužel vylučuje hřiště dále                 členit/rozdělovat;

         3. v rámci tréninku musí být nastavena taková režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z                   různých dvojic;

         4.  šatny, sprchy, a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště nelze využít, pro toalety je nutné nastavit                     zpřísněná hygienická opatření.

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář FAČR

Vánoční přání ...............

19.12.2020

Doba jako na houpačce - přechodem na 3. stupeň PES  bylo možné chvíli trénovat a hrát,  což od 18.12. zpětným krokem na 4. stupeň bohužel  zase skončilo. Do konce roku určitě žádné systematické tréninky žádné zápasy !

A i když je nám to líto, takové každoroční štědrovečerní fotbalové dopoledne, jaké je na následující fotografii, letos nebude. Ale buďme optimisté, určitě i tato komplikovaná doba postupně přejde,  a kbelský fotbal oslaví 100 leté výročí  již za normálnějších podmínek.

Výkonný výbor Spartaku přeje všem členům klubu a jejich rodinám  pěkné Vánoce, hodně hezkých dárků a hlavně hodně zdraví a žádný COVID 19!

 

27.10.2020

     
 Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR  
o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021  


            

          1.    Soutěžní ročník 2020/2021 se ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží   v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, jako řídícího orgánu soutěže,  přerušuje do dne 31. 12. 2020 do 23:59 hod.  

          2.   Po dobu přerušení nejsou řídící orgány soutěží oprávněny schválit konání mistrovských a  pohárových utkání.  

27.10.2020

JUDr. Pauly
generální sekretář FAČR

 

21.10.2020

SDĚLENÍ FAČR - OMEZENÍ COVID 19

Vážení,

dovoluji si vás informovat, že v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR platí v období od zítra dne 22. října 2020 od 00:00 hod.  do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod úplný zákaz fotbalových aktivit.

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

Tím se mění a ruší všechny níže uvedené  informace v této věci.

J. Němec

19.10.2020

Stanovisko výboru Spartaku Kbely   k pokračování tréninků v týdnu od 19.10. do 23.10.2020
 
Tréninky budou v tomto období pokračovat nebo budou zrušeny na základě  rozhodnutí  trenérů jednotlivých mužstev.
V případě pokračování tréninků  budou tyto organizovány na základě dobrovolnosti  jak trenérů, tak hráčů (jejich rodičů) a  musí při nich být striktně dodržována stanovená pravidla:
- bez používání šaten
- v omezení počtu osob ve skupině na maximuálně 6
- stáleho dodržování vzdáleností skupin od sebe při tréninku
- v organizaci odchodů a příchodů na hřiště
- dalších  případných  omezení
 
Pokud  by  byl zjištěn pozitivní nález nákazy v   takto trénujícím týmu  (odděleně budou posuzovány  týmy  trénující ve Kbelích  a v Satalicích), budou tréninky  tohoto mužstva okamžitě přerušeny  a  výbor případně přijme další opatření pro celý klub.
Obdobně bude výbor postupovat při zjištění, že stanovená omezení a pravidla nejsou některými trenéry (a mužstvy) dodržována.

Výkonný výbor Spartaku Kbely

14.10.2020

OPRAVA - JEN ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ  AREÁLU SATALICE

Po dalších konzultacích s vedením Areálu Satalice bylo rozhodnuto, že je možné mužstvy Spartaku Kbely využívat dělenou plochu UMT  tak, aby byl dodrženy níže uvedené podmínky zprávy FAČR GS_41_2020  (max 4x6 osob na hřišti v oddělených sektorech, bez šaten !). Navíc je nutné vždy ohlásit předem, zda trénink příslušného mužstva proběhne.  Tato dohoda platí zatím pro čtvrtek 15.10,   (muži Kbely) a pátek 16.10.2020 (dorost Kbely). O programu dalšího týdne bude bude ještě jednáno.

J.Němec

13.10.2020

Další zpřísnění podmínek tréninků!

Zpráva GS_41_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL

K 13/10/2020

 
 
   

Vážení,

v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

V těchto dnech platí, že:

 1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
 2. je zakázáno používat:
 1. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
 2. vnitřní sportoviště;
 1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
 2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

Fotbalová asociace České republiky

12.10.2020

INFORMACE PFS:

Zpráva GS_40_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 11/10/2020

v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o přerušení soutěžního ročníku (viz příloha) upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období od 12. 10. 2020 00:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod.

V těchto 14 dnech platí, že:
 

      1. se nekonají žádná soutěžní utkání;

      2. je zakázáno používat:

 1. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
 2. vnitřní sportoviště;
 1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení hygienických opatření;
 2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Jan Pauly  FAČR

9.10.2020

 

9.9.2020

Nové malé hřiště pro předpřípravky -  Arena Pražské Teplárenské - OTEVŘENO

Startem  do nové sezóny  s číslem 100 od založení klubu,  bylo slavnostní otevření  nového malého travnatého hřiště pro nejmenší fotbalisty klubu. Otevření se zúčastnili významní hosté a podporovatelé sportu ve Kbelích, kteří přestřihli  startovní pásku tohoto  malého,  ale pro praktický život klubu  významného díla (viz fotografie níže).  Hřiště bylo budováno vlastními silami klubu přibližně dva roky na pozemku, který sice přináleží k fotbalovému hřišti, ale sloužil celou řadu let mnoha jiným, nefotbalovým účelům a v posledních letech  tam bylo spíše rumiště.   Prvním krokem zvelebení tohoto území byl  v loňském roce  hrubý úklid  a odvoz velkého množství různé suti a podobných materiálů. Následovaly zemní práce - urovnání terénu  a vytvoření podmínek založení trávníku. K tomu nutné opravy zavlažovacího zařízení celého stadionu a úpravy oplocení velkéhoi malého  hřiště, posléze vypěstování trávníku a  další desítky až stovky hodin práce obětavých členů klubu.  Finančně akci v obou letech zásadně podpořil největší sponzor firma  Pražská teplárenská  a další náklady již pocházely většinou z příspěvků členů klubu.  Hnacím motorem zvelebení pozemku byl Tomáš Haniak. A zvelebení bude pokračovat. Po dohodě s vedením firmy Park Kbely bude  stávající,  již  upravená plocha, rozšířena zapůjčením potřebných m2  z vedlejšího areálu na vybudování potřebného zázemí pro malé fotbalisty a jejich rodiče. Tempo  dalšího  zvelebování je  sice  limitováno finančními možnostmi klubu, přesto doufáme, že se tento  krok  podaří realizovat už v roce 2021  - ve výročním roce jeho 100 leté historie. Na třech úvodních fotografiích jsou uvedeni hlavní podporovatelé a dodavatelé prací na novém hřišti a také velká očekávání těch, pro které bylo vybudováno.

J. Němec

A fotoreportáž  ze  startu  Spartaku Kbely do sezóny  objektivem Petra Váni: 

28.8.2020

Slavnostní otevření Sportovní haly Kbely proběhne 4.9.2020 od 13:00 hodin

28.8.2020

Program:
15:30    Slavnostní otevření nové tréninkové plochy přípravek za účasti starosty MČ Praha 19 a zástupce sponzora Pražské                           plynárenské
15:45    Historicky první utkání Dráčat na novém tréninkovém hřišti
17:00    Pohárový zápas můžů Spartak Kbely - SK Teboradice

3.8.2020

Poslední přípravný zápas mužů A:

4.8.2020: Spartak Kbely A - dorost Dukly Praha  v Satalicích od 18,30 hodin.

 

 

22.7.2020

Telegraficky z klubu:

Přípravná utkání mužů A:

19.7.2020 - Čechie Smíchov-Spartak Kbely 1:2 (1:0), branky Paulík, Češka

23.7.2020 - Spartak Kbely - SK Úvaly od 18:00 hodin   0:4 (0:2) - viz  výsledky a komentáře

28.7.2020 - Spartak Kbely - Meteor U19 od 18:00 hodin

2.8.2020 - SK Tišice - Spartak Kbely od 17:00 hodin v Ovčárech

M. Haniak

DOROSTENCI:

Prázdninová pauza  14.7.-2.8.2020.

První trénink  po pauze: 3.8.2020 od  18:00 hodin  ve Kbelích

(celkem 7 tréninků před soustředěním: 3.8., 5.8.(Satalice), 7.8.,10.8.,12.8.(Satalice),14.8.,17.8.)

Od 18.8. do 23.8. dopoledne soustředění SC Nymburk

23.8. od 17:00 hodin první soutěžní utkání  Spartak Kbely A - FC Háje JM  (Kbely T)

26.8. od 18:30 hodin  první  soutěžní utkání Tempo Praha B - Spartak Kbely B (Tempo UMT/T)

J. Němec

11.7.2020

Telegraficky z klubu:

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:

Mužstvo mužů A vedené nový trenérem Martinem Haniakem již zahájilo přípravu na novou sezónu, protože už o víkendu 8. nebo 9.8.

 2020 ho čeká první soutěžní utkání  na JM Chodov.

-  hned potom,  v neděli 16.8.20 bude hrát mužstvo A 1. domácí utkání s TJ Kyje B

A následující víkend 22.-23.8. už budeme hrát na  čtyřech frontách:

  Muži   A  v Dubči

  Muži B  v Běchovicích s Partisanem Prague

   Dorost A  -  doma s  mužstvem Hájů JM

   Dorost B - na Tempu B

Podrobný rozpis   domácích utkání musí klub dodat do systému IS.FOTBAL u  mužstev mužů do 25.7. !!

u ostatních mužstev včetně přípravek  dpo 9.8.2020  (a to včetně jednání se soupeři o  externích termínech).

DOROST  - ani kvůli prázdninám tréninky nepřerušil  a pokračuje sice v omezeném počtu hráčů v přípravě na hřišti ve Kbelích.

SOUSTŘEDĚNÍ:

Přípravky:

Krkonoše, Smejkalova Bouda, www.smejkalovabouda.cz
Termín: 28.7.-2.8.2020
Určeno pro hráče: MP (2011,2012), SP(2009,2010),  též MŽ(2008)
Kapacita: 55 osob ( 45 dětí + 10 dospělých)

Dráčata:

Příměstský tábor ve Kbelích (PP) 10.8.-14.8.2020

Starší žáci  (2006,2007)

RS Tesla  22.-29.8.2020

DOROST  (2005, 2004, 2003, 2002)

SC Nymburk 18.8.-23.8.2020

HŘIŠTĚ:

Nové tréninkové hřiště pro přípravky v zadní části stadionu - probíhají dokončovací práce tak, aby hřiště mohlo být využíváno už od září 2020.

J. Němec

 

 

 

13.6.2020

Velký úspěch kbelských  Dráčat

Po jarní koronavirové přestávce se v sobotu 13.6. uskutečnil finálový turnaj  Ministaru ročníku 2019/2020.

A vyhrála ho kbelská Dráčata!  Ve více než desetileté tradici turnaje Ministar kbelští zvítězili poprvé !!

Blahopřejeme všem hráčům a realizačnímu týmu.
 

J. Němec

11.6.2020

INFORMACE

"Fotbalový kemp Evy Haniakové  - pro zájemce je ještě několik volných míst".
Kemp se bude konat ve Veletově nedaleko Kolína a to od 13.7. - 18.7. 2020
Kempu se mohou zúčastnit děvčata a chlapci ročníku 2005 – 2011 (ostatní
ročníky po domluvě). 
Cena kempu je 5 800 Kč včetně DPH (pro stálé účastníky 5300 Kč při 4 účasti)
Těšíme se na Vás a věříme, že se v létě na našem kempu potkáme.
Zde odkaz na přihlášku
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Jh3AeLz3b-1TrMLztClhxnEl2dS_
FMfyCKpAdbx0kiMeIg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2RffRi8JAPosj2ViMigj5
qpomU2K8F-Kkb1EO5Zn89nCY5C2flfqrmfcA
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Jh3AeLz3b-1TrMLztClhxnEl2dS_FMfyCKpAdbx0kiMeIg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2RffRi8JAPosj2ViMigj5qpomU2K8F-Kkb1EO5Zn89nCY5C2flfqrmfcA)
 

 

29.5.2020

Přihlášky mužstev do soutěží v sezóně 2020-2021.

Do soutěží jsou přihlášena mužstva:

Muži A

Muži B

Starší dorost A

Starší dorost B (včetně hráčů MD)

Starší žáci  - tady bude hrát sdružené mužstvo  Satalice+Kbely  pod hlavičkou Satalic

Mladší žáci -  mužstvo po vzájemné dohodě přihlásily Satalice, kde budou mít  MŽ tréninkovou i zápasovou základnu

Starší přípravka 2010

Starší přípravka 2011

Mladší přípravka 2012

Mladší přípravka 2013

Přejeme všem mužstvům a jejich trenérům úspěšná soutěžní utkání a dobrá postavení v tabulkách..

J. Němec

25.5.2020

BRIGÁDY

Dovolte mi jménem Spartaku Kbely poděkovat vám všem, kdo se zúčastnili našich jarních brigád. Odvedli jste obrovský kus práce a odměnou za to je společná radost, jaké máme super hřiště. Věřím, že se shodneme, že je radost si zahrát na nádherném trávníku a já osobně to všem hráčům závidím. Držme si palce ať se Spartaku daří a společně si užívejme všech úspěchů našich týmů, dobré party trenérů, rodičů a přátel klubu.

Víťa

21.5.2020

Nové tréninkové hřiště v zadní části stadionu roste.............

Po loňském hrubém úklidu plochy a navezení ornice  nastoupila firma TESKAHOR k finální úpravě  budoucího malého tréninkového hřiště.   V této fázi bude založen trávník a připraven systém zavlažování. 

Tři fotografie z  průběhu prací dávají představu, že i když plocha má interní název malé zadní hřiště,  určitě bude dobře sloužit pro tréninky  nejmladších kategorií v klubu.  A perspektivně v delším časovém horizontu.... ? To se teprve uvidí.  Možná, že tady bude možné realizovat i malou zimní UMT s osvětlením.

 J. Němec

 

17.4.2020

Předseda klubu po dohodě s členy výboru  organizuje
na   sobotu 25.4. od 10.00 hod  B R I G Á D U  na úpravě stadionu
Budeme rádi za pomoc od členů klubu i rodičů dětí. Zároveň prosíme abyste si s sebou přinesli nářadí nebo pomůcky k práci  (běžné zahradní nářadí a podobně).
V případě dotazů kontaktujte Martina Haniaka nebo Víťu Mrkvičku - telefony viz kontakty.

J. Němec