Sezona 2021 / 2022

Příspěvky PODZIM 2021

Provozní příspěvky dle kategorií:

Předpřípravka: 1 700 Kč / pololetí, 2. dítě 850 Kč / pololetí

Mladší a starší přípravka: 2400 Kč / pololetí, 2. dítě 1200 Kč / pololetí

MŽ, SŽ, MD, SD: 2400 Kč / pololetí, 2. dítě 1200 Kč / pololetí

Muži (hráči) mužstvo A  1700  Kč,   mužstvo (jen) B  850 Kč Kč/pololetí

(Fond mužstva: výše fondu je na rozhodnutí každého vedoucího trenéra mužstva, obvykle 100 Kč (100 Kč i pro 2. dítě) / pololetí)

Startovné na turnajích - rozpočet dle počtu dětí u každého turnaje

Členství ve Spartaku Kbely z.s.: dospělí  od 18 let: 100 Kč / rok,  mládež  50 Kč  - platí se na jaře a při nové registraci  

Členství ve FAČRu (podmínka registrace): 200 Kč / rok dospělí, 100 Kč / rok do 18 let - platí se na jaře a při nové registraci

 Výběr a platby vybraných příspěvků: U přípravek je doporučeno vybírat příspěvky jako dosud cestou vedoucích mužstev, ovšem přímá platba na sběrný účet klub je též možná.

U dalších mužstev (MŽ, SŽ,MD, SD, muži A i B) preferujeme platbu na sběrný účet klubu - (vs datum narození, ve zprávě jméno plátce nebo mužstva).

číslo účtu: 123-4830300297/0100

Platby za podzim 2021 budou rozšířeny o dluhy z roku 2020 a jara 2021 a dosud neuhrazené platby příspěvků FAČRu a klubu pro rok 2021.

Rozpisy pro jednotlivá mužstva (včetně dlužných částek jednotlivců) budou předány vedoucím mužstev nebo vedoucím trenérům do 3.9.2021

Termín plateb dle rozpisu příspěvků stanovuje výbor do 30.9.2021

 

Schváleno výborem klubu dne 26.8.2021